Rijsenhout licht plan sporthal deze week toe

Rijsenhout

De Rijsenhouters zijn het eens over de multifunctionele sportaccommodatie die in het dorp komt. Tijdens de feestweek informeren de initiatiefnemers hun dorpsgenoten.

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelde vorig jaar subsidie beschikbaar voor een sportvoorziening waar alle verenigingen van Rijsenhout gebruik van kunnen maken. Punt is wel dat de eerste paal uiterlijk december 2020 de grond in moet.

Een werkgroep van alle sportverenigingen, de dorpsraad, de regiegroep van Rijsenhout, SLS en de gemeente Haarlemmermeer heeft een masterplan voor de sportaccommodatie gemaakt. Inmiddels is er draagvlak gevonden bij B en W en de gemeenteraad.

Op dit moment worden de berekeningen gemaakt en nagerekend om de definitieve uitwerking van het project vast te stellen. De bedoeling is om voor de zomervakantie de zaak rond te hebben.

Om de dorpsbewoners ’mee te nemen’ zijn de initiatiefnemers donderdag 13 juni tijdens de braderie van de Rijsenhoutse feestweek aanwezig om een toelichting op de plannen te geven.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.