Bewoners kunnen kiezen uit twee ontwerpen voor nieuwe entree Velsen-Noord

Bewoners kunnen kiezen uit twee ontwerpen voor nieuwe entree Velsen-Noord
De entree van Velsen-Noord moet een face-lift ondergaan, met nieuwe bomen.
© foto Heleen Vink
Velsen-Noord

Velsen-Noord krijgt een andere entree, dat is zeker. Maar hoe de herinrichting van het groene gebied rond de Andreaweg er precies uit komt te zien, is nog maar de vraag.

Enkele maanden geleden mochten omwonenden in een enquête aangeven wat voor bomen en struiken zij het liefst zouden zien. Bij de Andreaweg zijn vorig jaar 81 iepen omgehakt omdat deze zich in een slechte staat zouden bevinden.

Volgens de bewoners moet het gebied vooral een geluidsbuffer zijn en een groene uitstraling hebben met veel bomen. Aan de hand van de uitkomsten heeft de gemeente Velsen twee ontwerpplannen gemaakt.

Spoor

Het eerste ontwerp gaat uit van veel groen langs het spoor en de Rijk de Waalweg. Bij de Gildenlaan is het groen ’opener’ en is er ruimte om in de natuur te spelen. Bij het begin van de Wijkerstraatweg komen volgens deze variant bomen die al eeuwenlang in Nederland groeien, zoals de Bruine Beuk, Hollandse Linde of Zomereik.

De bomen zorgen voor de verbinding tussen park Scheybeeck en Velsen-Noord. De bomen worden zowel in groepjes als afzonderlijk van elkaar over het grasveld geplant. De exemplaren kunnen uitgroeien tot meer dan 12 meter.

Bewoners kunnen kiezen uit twee ontwerpen voor nieuwe entree Velsen-Noord

De gemeente ziet het al helemaal voor zich: ’Als je op de kruising Wijkerstraatweg-Andreaweg rechtsaf slaat, word je verrast door een nieuwe, fraaie laan met karakteristieke bomen met een smalle kroon. Zoals de iep. De bomen verbinden de Andreaweg tussen de Duinvlietbuurt en de Gildenbuurt. De nog bestaande populieren in de groenstrook langs de Gildenlaan worden – net zoals in de groene buffers langs de Andreaweg – verwijderd. Hierdoor krijgen de andere bomen de ruimte om te groeien.’

Langs de Gildenlaan wordt het groen enkele meters teruggesnoeid om plek te maken voor een grasstrook. De voormalige kibboets, een landbouwnederzetting waarvan de fundamenten terug zijn gevonden, komt in een open veld te liggen. De geschiedenis van de kibboets staat op een informatiebord.

Langs de kibboets loopt een pad met 6 tot 12 meter hoge perenbomen. In de buitenste buffer van het projectgebied tussen het spoor en Rijk de Waalweg worden de populieren ook gekapt. Hierdoor ontstaat ruimte voor de struiken en bomen die onder de populieren staan.

In de tweede optie wordt de entree van Velsen-Noord aan de Wijkerstraatweg statig en groen door bomen te planten met groen en gekleurd blad. De bomen worden tussen de 80 en 150 jaar. In dit voorstel kiest de gemeente voor verschillende bomen met alleen groen blad. De huidige groene buffer bij de Andreaweg blijft behouden. Open, kale plekken worden voorzien van nieuwe inheemse bomen en struiken.

Bewoners kunnen kiezen uit twee ontwerpen voor nieuwe entree Velsen-Noord

De Andreaweg blijft in beeld gelijk aan de bestaande situatie. De nog bestaande populieren in de groenstrook langs de Gildenlaan worden, net zoals in de groene buffers langs de Andreaweg, verwijderd. Ook volgens dit ontwerp ligt de voormalige kibboets in een open veld, inclusief informatiebord en een pad met perenbomen.

In de buitenste buffer van het gebied worden de populieren ook gekapt. Hierdoor ontstaat ruimte voor de bomen en struiken die onder de populieren staan. De zichtlijnen worden hier en daar onderbroken door boomgroepen, of alleenstaande bomen.

Verder wordt de volledige groene strook bij de Rijk de Waalweg versterkt met het aanplanten van duurzame bomen. Hiervoor worden dezelfde soorten gebruikt als bij de entree van Velsen-Noord,waardoor de volledige rand en de entree van Velsen-Noord op elkaar aansluiten. Inwoners kunnen hun voorkeur aangeven via www.velsen.nl/andreaweg Invullen kan tot en met vrijdag.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.