Oproep schippers: ’Kies bij aanbesteding voor binnenvaart’ [video]

Frans van den Berg
Amsterdam

Bij aanbestedingen voor wegonderhoud en de bouw, zou vaker de voorkeur moeten uitgaan naar aanvoer per binnenschip in plaats van vrachtwagens. Dat is beter voor het milieu en gaat de files op de weg tegen.

Dat stelt de bond Koninklijke BLN-Schuttevaer. Specifiek de afdeling Noord-Holland voert al geruime tijd een lobby om overheden zo ver te krijgen dat meer wordt geïnvesteerd in de vaarwegen, sluizen en bruggen.

In plaats van overal kades weg te halen en daar woningen te bouwen, wil de bond dat er nieuwe overslagterminals voor containers komen in Den Helder, Alkmaar, Schiphol-Oost en nabij Enkhuizen. Met die terminals kunnen jaarlijks 171.000 vrachtwagens van de weg worden gehaald.

Lees ook: Varen als broodwinning. Zandschip goed voor 32 vrachtwagenladingen

„Er blijven nu kans liggen”, stelt de Noord-Hollandse bestuurder Andries de Weerd. „Waar zijn bij de huisvuilcentrale in Alkmaar de binnenvaartschepen gebleven? Waarom is die insteekhaven in Den Helder, de Kooyhaven, nog steeds niet ontwikkeld? Waarom worden er zo weinig containers per binnenvaart vervoerd? Kansen genoeg.”

Met de steeds vollere wegen en de klimaatdiscussie, hoopt de sector juist te kunnen groeien. „Bij het vervoer van suikerbieten naar de fabriek zie je dat ze nu toch weer terug willen naar schepen, maar dat komt omdat ze voor het suikerbietenseizoen gewoon niet genoeg chauffeurs kunnen vinden.”

Schepen lossen zand in Schagen.© frans van den berg

Asfalt

Binnenvaartschipper Jan Heuvelman ziet kansen bij de overheidsaanbestedingen. Normaal vaart hij naar de asfaltcentrale in Schagen.

„Maar het hoogheemraadschap heeft na een aanbestedingsronde gekozen voor een andere leverancier van asfalt voor de wegen. Dus heb je nu de situatie dat asfalt met vrachtwagens uit Amsterdam wordt aangevoerd. Soms zelfs uit Groningen. Dat is toch waanzin. Met het motorvermogen van één vrachtwagen vervoer ik net zoveel als 72 vrachtwagens. Dan lijkt het me toch duidelijk wat beter voor het milieu is. GroenLinks en andere partijen hebben de mond vol van het klimaat. Laten ze in de aanbesteding dan ook eens kijken naar dit aspect”, stelt hij voor.

Helemaal vreemd is dat voorstel niet. Bij aanbestedingen mag rekening worden gehouden met milieucriteria. Bij de aanbesteding van het busvervoer wordt dat al gedaan.

De sector kreeg deze week ook de steun van minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij stelt veertig miljoen euro beschikbaar om de komende jaren minder over de weg en meer over het water en het spoor te vervoeren. Specifiek op de routes tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen ziet zij kansen voor de binnenvaart en kustvaart.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.