Na een jaar hakt college knoop door over fietspaden Velserbroek

Het kruispunt Dammersboog/Velserbroekse Dreef waar het college geen rotonde wil.

Het kruispunt Dammersboog/Velserbroekse Dreef waar het college geen rotonde wil.© Foto Google Maps

Ivo Laan
Velserbroek

Ruim een jaar nadat buurtbewoners en belanghebbenden hun zienswijze hebben kunnen indienen, heeft het college een besluit genomen over het verbeteren van een aantal fietsoversteken in Velserbroek.

Volgens het college heeft het zolang geduurd omdat er tijd nodig was voor andere projecten, zo stelt ze in een brief aan de raad. Het ontwerp lag vorig jaar van eind maart tot 23 mei ter inzage. In 2015 liet de gemeente de veiligheid van de fietspaden onderzoeken door een extern bureau.

Niet alle wensen van de insprekers zijn gehonoreerd, zo blijkt uit het collegebesluit. Zo wilden veel insprekers dat de kruising Dammersboog/Velserbroekse Dreef een rotonde zou worden. Dat wil het college niet. Het aansluiten van het tweerichtingen fietspad langs de Dammersboog op een rotonde zorgt juist voor een onveilige situatie omdat verkeer niet bedacht is voor fietsers van twee kanten. Wel wordt het kruispunt veiliger gemaakt.

Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft het college ook besloten om twee voorgestelde inritten bij de Westbroekerweg te laten vervallen omdat omwonenden daar tegen waren. Verder worden er maatregelen genomen op de kruising Velserbroekse Dreef/Zon Bastion tot aan de Langemaad en de oversteek Westbroekerweg/Zeilpad.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.