Aantal vrijwilligers in Haarlemmermeer neemt af door goede economie

Bart Boele
Hoofddorp

Het vrijwilligerswerk in Haarlemmermeer staat onder druk. De behoefte eraan neemt toe, maar het aantal vrijwilligers neemt af. Dat blijkt uit een rapportage van de gemeente Haarlemmermeer.

„De verwachting is dat het beroep op informele zorg en vrijwillige inzet de komende jaren nog verder zal toenemen. Ouderen wonen langer zelfstandig, er komen meer kwetsbare inwoners in de wijken. Die vragen om ondersteuning en mantelzorg”, wordt gesignaleerd.

„Tegelijkertijd wordt het vrijwilligersbestand kleiner en kwetsbaarder. De economie is aangetrokken, de bestaande groep vrijwilligers vergrijst. Mensen werken langer door, de groep jong gepensioneerden die zich wil inzetten als vrijwilliger wordt kleiner.”

Eén op de vier volwassenen in Haarlemmermeer is vrijwilliger. Dat was vijf jaar geleden nog een op de drie. Nu zijn er bijna 30.000 inwoners die zich zonder betaling inzetten voor een sportvereniging, een museum, of ’maatje’ zijn van bijvoorbeeld een oudere of een gehandicapte jongere.

Daarnaast zijn er nog eens 15.000 mantelzorgers in Haarlemmermeer (dertien procent van de bevolking) die voor een naaste zorgen. In driekwart van de gevallen is die naaste iemand uit het eigen gezin of familie. Anderen verzorgen een goede vriend, kennis of iemand in de buurt. Die groep is vooral te vinden in de kleinere dorpen en buurten van Haarlemmermeer. „Verzorgers van huisgenoten lopen, door hun grote betrokkenheid en nabijheid, risico op overbelasting”, aldus de gemeente. „Onder Haarlemmermeerse mantelzorgers ervaart ongeveer een kwart de zorg als belastend, dertien procent (circa tweeduizend inwoners) ervaart de zorg als (zeer) zwaar en voelt zich overbelast.” In 2015 werden zeshonderd jongeren tussen 12 en 18 jaar oud geconfronteerd met een vader of moeder die langdurig zorg nodig heeft.

Ter ondersteuning van hen zette de gemeente een campagne in voor iedereen die bekend is via de Wmo en Jeugdzorg. Inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn in september 2018 via een persoonlijke brief benaderd om gebruik te gaan maken van de ondersteuning door het project Mantelzorg & Meer in plaats van het mantelzorgsteunpunt in Haarlem Tandem.

„Dit heeft geleid tot een forse stijging: Eind 2018 staan er 2341 mantelzorgers ingeschreven bij Mantelzorg & Meer. Ingeschreven mantelzorgers worden actief geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod zoals informatie, ondersteuning, begeleiding of respijtzorg.” Zo zijn er bij 196 mantelzorgers vrijwilligers ingezet als respijtzorg: zij zorgen dan voor de hulpbehoevende zodat de mantelzorger kan bijkomen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.