Premium

Verschillen zoeken wordt moeilijk in Velsen-Zuid

1/2

Zoek de verschillen. Dat wordt een moeilijke zaak. Want zoveel is het dorp Velsen (beter bekend als Oud-Velsen) langs de Amsterdamseweg en de Parkweg in al die jaren niet veranderd.

Mag ook niet, want het dorp (het oudste deel van de gemeente Velsen) heeft al weer vele jaren de status van ’beschermd dorpsgezicht’. En terecht, want de bezoeker maakt tegelijkertijd een rondgang door de tijd. De eeuwenoude Engelmunduskerk (rechtsboven van de uitvalsweg) bij voorbeeld. Of het Oude Raadhuis, het Diaconie-Weeshuis, herberg Het Rode Hert; tastbare bewijzen van een rijk verleden. Geen wonder dat in 1997 de officiële viering van Koninginnedag deels in dit dorp plaatsheeft.

Van recentere datum is de wijk Velsen-Oost. In 1972 wordt met de bouw ervan begonnen. Deze wijk bestaat uit 162 eengezinswoningen en 90 flatwoningen. Drie jaar later komen er nog eens 63 woningen aan de Kromme Land bij. Met het oog op mogelijke calamiteiten in de nabijgelegen Velsertunnel laat de gemeente in het nieuwe gedeelte een brandweerkazerne bouwen. Deze is in 2000 vervangen door nieuwbouw.

Aan de linkerzijde van de weg is ook volop moois te bewonderen. Tussen de eeuwenoude eiken en beuken bevinden zich grote, statige landhuizen met prachtige tuinen. De buitenplaatsen Velserbeek (het witte gebouw linksboven in het groen), Beeckestijn en Waterland zijn bijzonder in trek bij wandelaars, cultuursnuivers en natuurliefhebbers. Vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw laten veel Amsterdamse kooplieden een tweede huis in de regio Kennemerland bouwen. Of ze kopen bestaande kastelen en boerderijen op. Zij verblijven hier voornamelijk ’s zomers. Een groot deel van het voedsel wordt gekweekt op moestuinen, boomgaarden en pachtboerderijen die bij de buitenplaats horen. Is er dan niets gebeurd? Toch wel. De masten met de hoogspanningskabels (hoek Parkweg/Amsterdamseweg) zijn weg in verband met een nieuwe 380 kV stroomsnelweg.

Pieter van Hove

logo-vogelvlucht.pdf

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.