Wethouder Booij herstelt relatie met Participatieraad Haarlemmermeer

Bart Boele
Hoofddorp

De relatie tussen de gemeente en de Participatieraad van Haarlemmermeer is uitstekend. Dat zegt PvdA-zorgwethouder Mieke Booij na kritiek uit de gemeenteraad. Voorzitter Hille van de Participatieraad beaamt dat.

Maaike Ballieux (GroenLinks), Rinus Beusenberg (SRH) en Rik Bosscher (VVD) zijn er toch helemaal niet over te spreken dat pas 24 uur voor de bespreking van de transformeermonitor door de gemeenteraad de reactie van de Participatieraad beschikbaar was.

„Nemen we de Participatieraad wel serieus”, vraagt Ballieux zich af. „De afgelopen drie wethouders beloven al beterschap maar ik zie er weinig van”, zet Beusenberg. Boscher: „Ik hoor de kritiek al jaren en ik heb hier geen goed gevoel over.”

In de transformeermonitor wordt jaarlijks de stand van zaken in het sociaal domein geschetst. De Participatieraad is er om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente over de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en de participatiewet. En dus ook de transformeermonitor.

Booij: „We hebben voor de vakantie een goed gesprek gehad met de Participatieraad. Alles is uitgesproken er zijn afspraken gemaakt. We hebben elkaars 06-nummer, dat werkt prima. Alleen is de transformeermonitor toch tijdens de vakantieperiode naar de gemeenteraad gestuurd waardoor de Participatieraad pas op het laatste moment een advies heeft kunnen geven. Dat was absoluut niet de bedoeling. Wij hechten aan een goede verstandhouding.” Voorzitter Hille, aanwezig bij dit raadsdebat, ondersteunde de woorden van de wethouder.

Zware zorg

De trend die in de transformeermonitor wordt gesignaleerd is dat de aanpak om meer lichte zorg te geven om de aanspraak op zware (duurdere) zorg te voorkomen, niet werkt. Hoe dat komt is nog niet geanalyseerd. Komt het omdat nu met lichte zorg meer mensen worden bereikt die makkelijker de weg naar zware zorg weten te vinden, vraagt VVD’er Boscher zich af. Reactie van Ballieux: „Misschien was de situatie nu nog erger geweest als we die lichte zorg niet hadden aangeboden.”

Zoveel vragen als de raadsleden hebben, zo weinig antwoorden zijn er te geven. Booij wijst op de toenemende vergrijzing met ouderen die langer thuis wonen tot het niet meer gaat, het toenemend aantal echtscheidingen en jongeren die sneller bij jeugdzorg terecht komen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.