Velsen onderzoekt of hondenuitlaatservices aan banden gelegd kunnen worden

Velsen onderzoekt of hondenuitlaatservices aan banden gelegd kunnen worden
Honden in het vennetje in het duingebied bij de Ampèrestraat.
© foto united Photos/Paul Vreeker
Velsen

Delen van het duingebied rond het Kennemermeer en tussen de Ampèrestraat en de Heerenduinweg worden mogelijk losloopgebied.

De gemeente Velsen wil daarvoor een vergunning aanvragen bij de provincie Noord-Holland. De vergunningsaanvraag is nodig omdat het Natura 2000-gebied is. Formeel is het duingebied geen losloopplek, maar er wordt al geruime tijd niet gehandhaafd op de aanlijnplicht, antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van Velsen Lokaal. Wegens de Natura 2000-regels kan Velsen niet zelf beslissen over de losloopgebieden in de duinen. ,,We zetten in op het verdelen van het gebied in zones. Dynamische zones voor recreatie (en honden) en luwe zones waar landschapsherstel en natuurbehoud voorop staan.’’ De gemeente wil hiervoor in gesprek met gebruikers van het gebied. In aanloop naar het aanwijzen van plekken waar honden wel los mogen lopen, heeft de gemeente rond het Kennemermeer een stuk aangewezen waar honden niet langer welkom zijn.

Velsen Lokaal wijst de gemeente op het ontbreken van een hondenbeleid. Dat komt omdat er een dierenwelzijnsbeleid is en omdat de regels rondom honden in de Algemene Plaatselijke Verordening staan. Toch vindt het college het wenselijk om meer vast te leggen, hoe dat gaat gebeuren daar wordt over nagedacht. Het college licht wel alvast een tipje van de sluier over een onderwerp dat daarin zeker aandacht zal krijgen, de hondenuitlaatservices. ,,Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheden om het toelaten van hondenuitlaatservices te reguleren.’’

Velsen int op dit moment jaarlijks hondenbelasting, het geld wordt besteed aan de bestrijding van hondenpoep (zakjes, afvalbakken, hondenpoepzuiger, handhaving en de loonkosten van medewerkers die het hondenbeleid uitvoeren). Velsen Lokaal vraagt of de gemeente van plan is te stoppen met de hondenbelasting, meerdere gemeenten hebben deze stap in de afgelopen jaren gezet. Het college stelt voor dat als de gemeenteraad een onderzoek wil naar de afschaffing, dat gekeken zal worden naar het stoppen met de hondenbelasting.

Meer nieuws uit IJmond

Keuze van de redactie