Bouw Velsen in de knel om stikstof, tientallen projecten kunnen geen vergunning krijgen

Welke (woning)bouwprojecten geen doorgang kunnen vinden, daar kan de gemeente woensdag geen antwoord op geven.© Foto: ANP

Susanne Moerkerk
Velsen

Ongeveer een op de drie lopende aanvragen voor een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen in Velsen kan niet verleend worden in verband het schrappen van de stikstofregeling.

Dat schrijft het Velsense college van burgemeester en wethouders in een bericht aan de gemeenteraad en in antwoord op raadsvragen van Joost Bleekman (Velsen Lokaal). ,,Op dit moment schat het college dat circa 30 van de ruim 100 lopende aanvragen niet vergund kunnen worden.’’ Dit heeft te maken met het schrappen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State oordeelde in mei dat als bij een project stikstof vrijkomt, dat direct gecompenseerd moet worden. Stikstof is schadelijk voor de natuur. Gangbaar was, om een voorschot te nemen op compensatie in de toekomst. Vooral bij bouwen in Natura 2000-gebied, waarmee Velsen is omgeven, mag geen of amper stikstof vrijkomen.

De volledige consequenties zijn nu nog niet in te schatten, schrijft het college. Hoe lang het duurt voordat er een nieuw stikstofbeleid is, is evenmin duidelijk. Tot dat moment kunnen ontwikkelaars die met een speciaal hiervoor ontwikkelde rekentool aan kunnen tonen dat ze aan de regels voldoen, een vergunning via de omgevingsdienst aanvragen. Als de bouwer kan aantonen dat de aanvraag is gedaan, zal Velsen bij het verlenen van de omgevingsvergunning nadrukkelijk vermelden dat er pas gestart mag worden met het werk als de vergunning van de omgevingsdienst daadwerkelijk is verkregen.

Bouwprojecten

Welke Velsense (woning)bouwprojecten precies getroffen zijn door de stikstofregels, daar kon de gemeente woensdag geen duidelijkheid over geven. Wel is bekend dat het ophogen van de dijken bij het sluizencomplex, een project van Rijkswaterstaat, geen doorgang kan vinden onder de huidige regelgeving.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.