Aparte vergunning nodig voor groenzone Rijsenhout rond tomatenkassen Schenkeveld

Bart Boele
Hoofddorp

Voor de aan Rijsenhout beloofde groene zone rond tomatenkweker Schenkeveld moet een aparte omgevingsvergunning worden aangevraagd. De gemeenteraad moet daarover een beslissing nemen.

In 2017 ging de gemeente Haarlemmermeer akkoord met de komst van Schenkeveld. De gemeente had eerder met Rijsenhout afgesproken dat er een recreatiegebied langs de Bennebroekerweg zou komen. Die werd met de komst van Schenkeveld onmogelijk.

Dat leidde tot een vertrouwenscrisis tussen dorp en gemeente. Een oplossing werd gevonden met het instellen van een compensatiefonds van een miljoen euro en de aanleg van een groengebied om de kassen van Schenkeveld heen.

Het fonds is ingesteld, maar voor het groengebied moeten allerlei procedures worden doorlopen omdat het niet past in het bestemmingsplan. Het plaatsen van speeltoestellen mag zonder vergunning. Voor het geheel van het groengebied is een omgevingsvergunning nodig. Die wordt nu aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die er over moet oordelen.

Als die akkoord gaat lost de gemeente alle beloften aan Rijsenhout in. Een deel van het groengebied, langs de Bennebroekerweg, is overigens al aangelegd.

Hiervoor werd eerder een oude boerderij gesloopt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.