Tennet graaft naar wrak op strand Wijk aan Zee

Wijk aan Zee

Tennet onderzoekt volgende week het wrak op het strand bij Wijk aan Zee. Het bedrijf wil de exacte positie, omvang en conditie vastleggen, maar ook aantonen of het wrak nu echt De Heemskerk is.

Mogelijk wordt het wrak geborgen. Het onderzoek is nodig omdat Tennet straks op deze plek op het strand de elektriciteitskabels, die van de windmolenparken Hollandse Kust Noord en West Alpha komen, wil aanleggen. De bodem van het strand moet op die plek vrij zijn van objecten.

Als de weersomstandigheden het toelaten, worden indien mogelijk direct delen van het scheepswrak geborgen. Tijdens het onderzoek is een archeoloog aanwezig die ter plekke de cultuurhistorische waarde van het wrak beoordeelt.

Bij het onderzoek, dat mogelijk de hele week gaat duren, worden twee graafmachines ingezet. Tennet verwacht blijkbaar nogal wat kijkers want er komen toezichthouders om het publiek op afstand te houden.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.