Premium

Krapte op de arbeidsmarkt blijft groot in de IJmond, vooral aan monteurs is groot gebrek

Krapte op de arbeidsmarkt blijft groot in de IJmond, vooral aan monteurs is groot gebrek
IJmond

De krapte op de arbeidsmarkt blijft onverminderd groot in de regio’s IJmond en Haarlem. Vooral bij technische beroepen en nu zelfs ook in de administratie is moeilijk aan geschikt personeel te komen.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het UWV, waarin de spanning op de arbeidsmarkt beschreven staat per beroepsgroep. Aan kop van de UWV-spanningsindicator staat het beroep machinemonteur (17,76). Dat is het aantal recente ww-’ers in die beroepsgroep afgezet tegen het aantal vacatures. Ter vergelijking: in hetzelfde kwartaal vorig jaar stond de spanningsindicator voor machinemonteur nog op 12,74. Ook aan bouwvakkers, elektriciens, loodgieters, ict’ers en verpleegkundigen is grote behoefte, zo blijkt uit de cijfers. ,,Maar wat echt nieuw is, is dat er ook op gebied van administratieve beroepen krapte is ontstaan in het tweede kwartaal van dit jaar’’, zegt arbeidsmarktdeskundige Erik Stam van het UWV.

Vaste dienst

Hoewel het aantal ww’ers iets is toegenomen in de IJmond en Haarlem, is het personeelsprobleem nog niet opgelost. ,,De lichte toename lost de krapte op de arbeidsmarkt nog niet op’’, zegt Stam. Werkgevers beginnen zich wel beter te wapenen tegen de tekorten die zelfs al ten koste gaan van de groei van sommige bedrijven. ,,Je ziet wel dat goed personeel eerder in vaste dienst wordt genomen.’’ En waren oudere werkzoekenden lange tijd paria’s op de arbeidsmarkt, ook dat begint iets te veranderen, constateert Stam. ,,Ouderen komen sneller dan voorheen aan een baan. Nog steeds duurt het bij hen langer dan bij jongeren, maar toch. Er valt voor werkgevers wel nog een slag in te maken.’’

Beroepen waar je maar beter niet werkloos kunt raken omdat je dan moeilijk aan een baan komt, zijn maatschappelijk werker, reisbegeleider en uitvoerend kunstenaar. Daar zijn maar weinig vacatures.

Imago

Directeur Leo Schoenmaker van Bouwmensen, de voormalige praktijkopleiding voor de bouw, ziet ook dat de krapte steeds nijpender wordt. Het komend jaar komt er een smak geld beschikbaar om meer vmbo’ers naar de techniek te krijgen. Dat is hard nodig. ,,Want er komen steeds minder mensen vanuit het vmbo naar onze opleiding.’’

Bij Bouwmensen (mbo-opleiding) kwamen daardoor minder leerlingen. ,,Dat aantal is verschrikkelijk gekrompen.’’ Het imago van de technieksector blijft het belangrijkste euvel, constateert Schoenmaker. ,,Nog steeds denken mensen dat de bouw slecht verdient. Dat is echt allang niet meer zo.’’ Werkgevers in de bouw zouden nog wel meer kunnen doen om het tekort aan personeel te lijf te gaan, vindt de directeur zoals het creëren van meer parttimebanen in de bouw. ,,Je ziet dat aantal wel groeien, maar toch te weinig in vergelijking met andere sectoren. Dat kan veel beter.’’ Want de vraag is hoe de branche aantrekkelijk te maken voor personeel dat op zoek is naar werk. Meer salaris is ook geen oplossing, denkt Schoenmaker. ,,Dan los je het tekort niet op. Je verhoogt er alleen de prijzen maar mee en die zijn op dit moment al heel hoog in de woningbouw.’’

Erik Stam van het UWV zet wel kanttekeningen bij meer parttimers in de bouw. ,,Als alle bouwvakkers nu parttime zouden gaan werken, zou het tekort alleen maar groter worden. Maar je zou wel een andere groep kunnen aanboren, die echt in deeltijd wil werken en daardoor nu voor een ander beroep kiest.’’

Toch is er goed nieuws op komst. Want het personeelstekort in de bouw wordt binnenkort iets minder nijpend. Schoenmaker: ,,Het is een ramp voor de woningnood, maar de stikstofuitspraak van de Raad van State zorgt er wel voor dat bouwprojecten stilliggen. Dat zorgt voor een iets minder grote druk op de arbeidsmarkt.’’

Bij het hoogwaardig technische bedrijf Microtechniek in Beverwijk is het tekort aan technisch personeel ook voelbaar, zegt Judith Blansjaar van personeelszaken. ,,Het wordt wel lastiger om aan goed personeel te komen.’’ De oplossing is veel werk te maken van stages, is de ervaring van het Beverwijkse bedrijf dat actief is in de machinebouw en ook onderdelen levert voor Europese raketten. ,,Via stages krijgen we veel jongeren binnen. Die blijven vaak hangen. Wij weten wat we aan ze hebben en andersom ook.’’

Wat opvalt, is dat veel technisch personeel via detacheringsbureaus werkt. Is dat ook een nadeel? Blansjaar: ,,Dat is altijd wel zo geweest. Wij werken ook wel met detacheringsbureaus. Sommige werknemers hebben geen zin om zelf op banenjacht te gaan en laten dat doen. Uiteindelijk is het wel zo dat als ze iets zien waar ze vast kunnen werken, ze dat wel doen.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.