Senaat tegen handelsverdrag na stap PvdA

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

De PvdA steunt het vrijhandelsverdrag dat de Europese Unie en Canada met elkaar zijn overeengekomen niet meer. Daarmee is er geen meerderheid in de Eerste Kamer voor het CETA-verdrag. Het parlement moet het verdrag, dat al deels in werking is getreden, nog ratificeren.

Volgens de PvdA zal er opnieuw over het verdrag moeten worden onderhandeld. "In de tekst die nu voorligt, is de bescherming van belangrijke zaken zoals eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende geregeld", aldus Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul in een verklaring.

De PvdA-fractie steunde in de vorige kabinetsperiode het handelsverdrag nog wel. PvdA-minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) was toen voor het dossier verantwoordelijk. De PvdA in het Europees Parlement onthield zich in 2017 van stemming. Tot voor kort was niet duidelijk hoe de fracties in beide Kamers zouden stemmen. Ook in andere EU-lidstaten is verzet tegen het verdrag.

2017

CETA trad in september 2017 voor een groot deel in werking. Door het verdrag worden vrijwel alle importheffingen afgeschaft. Nederlandse exporteurs gingen er toen van uit dat het verdrag ons land tot 1,2 miljard euro extra inkomsten zou kunnen opleveren.

Milieuorganisaties reageren positief op het afbrokkelen van de steun. Milieudefensie spreekt van "geweldig nieuws voor mens, dier en klimaat". De organisatie constateert dat "Brussel terug zal moeten naar de tekentafel om van CETA een duurzaam en eerlijk verdrag te maken". Ook Greenpeace is positief. "Hoe minder steun voor CETA, hoe beter. Het handelsverdrag tussen Canada en de EU is schadelijk voor milieu, mens en dier", aldus de organisatie.

Melkveehouders

Onder de tegenstanders zijn ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), die oneerlijke concurrentie vrezen. Ze zijn een soort gelegenheidscoalitie tegen CETA aangegaan met GroenLinks.

Volgens de Europese Commissie moeten Canadese goederen gewoon aan EU-normen voldoen. "CETA verandert dus niets aan de EU-regelgeving inzake voedselveiligheid, waaronder de regelgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen en het verbod op met hormonen behandeld rundvlees", stelde de commissie eerder.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.