Weinig over van scheepswrakken in Javazee

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Er is zeer weinig over van de drie Nederlandse oorlogsschepen die tijdens de Slag om de Javazee in 1942 tot zinken werden gebracht. Ook van twee onderzeeboten (O16 en KXVII) die in 1941 bij Maleisië zijn vergaan is weinig over, meldt het kabinet. De schepen zijn illegaal geborgen om het ijzer te verkopen.

Met de oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer gingen meer dan negenhonderd zeelieden ten onder. Onderzoek wijst uit dat van de eerste twee schepen nog zo'n 5 procent over is. Van het laatste schip is nog 10 tot 15 procent van het wrak aanwezig.

"Op alle drie de locaties zijn indicaties aangetroffen van grootschalige bergingsactiviteiten, zoals grote hoeveelheden dik touw en gaten in de bodem die wijzen op een methode waarbij met een zwaar blok de scheepsconstructie in stukken wordt gebroken", schrijven ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aan de Tweede Kamer.

Illegale berging

Van de beide onderzeeboten, die op tussen vijftig en zestig meter diepte liggen, is bijna niks over. Ze zijn "grotendeels verdwenen als gevolg van illegale berging". Van de KXVII is niet veel meer over dan "een afdruk in de zeebodem".

Met Indonesië overlegt het kabinet over de bescherming van de locaties van de drie wrakken. Begin dit jaar zijn ook afspraken met Maleisië gemaakt over de bescherming van de resten van de onderzeeboten. Maleisië is verder gevraagd om informatie over nog twee verdwenen onderzeeboten, de O20 en de KXVI.

De gezonken schepen zijn oorlogsgraven met beschermde status.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.