Premium

Bloemendaalse clubs willen van Zeeweg 60-kilometerzone maken

Bloemendaalse clubs willen van Zeeweg 60-kilometerzone maken
Rotonde aan begin van de Zeeweg.
© Foto Stichting Vrienden van Middenduin
Bloemendaal

De Stichting Ons Bloemendaal en de Vrienden van Middenduin willen dat de Zeeweg een 60-kilometerzone wordt. De twee clubs presenteerden dat plan maandagmiddag bij de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Op dit moment geldt op een groot deel van de Zeeweg een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar er zijn ook delen waar de snelheidslimiet op 50 of 60 kilometer per uur ligt, bijvoorbeeld in een drietal bochten.

Volgens de twee stichtingen wordt de uitstoot van stikstof ’aanzienlijk verminderd’ als de maximumsnelheid op het gehele traject hetzelfde is. Aangezien de Zeeweg dwars door beschermd Natura 2000-gebied loopt, sluit het plan - aldus de clubs - goed aan bij het advies van de commissie-Remkes. Daarin staat dat de stikstofuitstoot in dat soort gebieden snel omlaag moet. Dat kan onder meer door de maximumsnelheid op wegen in of nabij zo’n natuurpark te verlagen.

Verkeersveiligheid

Maar het plan heeft meer voordelen, zo redeneren Stichting Ons Bloemendaal en de Stichting Vrienden van Middenduin. Ook de verkeersveiligheid neemt toe door de aanpassing. Automobilisten hoeven zich niet steeds aan een andere maximumsnelheid aan te passen. Wel is een trajectcontrole nodig om de snelheid van weggebruikers in de gaten te houden. Daarnaast neemt de geluidhinder af doordat het verkeer minder hard rijdt.

Bovendien kunnen overbodige verkeersborden worden weggehaald. Volgens de clubs geeft de wildgroei aan bebording nu nog een ’rommelig landschappelijk beeld’. Ook opperen ze een plan om aan het begin en de kop van de Zeeweg een bruin bord met ’Welkom in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland’ te plaatsen.

Door de aanpassing van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur kost het automobilisten naar verwachting zo’n 30 seconden extra om van Overveen naar Bloemendaal aan Zee te rijden.

De stichtingen hopen dat de 60-kilometerzone dit jaar nog met het verkeersbesluit van de Gedeputeerde Staten kan worden gerealiseerd.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.