Premium

Gemeenteraad Haarlemmermeer krijgt te weinig informatie voor maken goede afwegingen scholen

Hoofddorp

Haarlemmermeer laat na het concept brede school ook de ’community school’ los. Maar voor het maken van deze keuze heeft de gemeenteraad, die verantwoordelijk is voor zulke beslissingen, te weinig informatie gekregen voor een goede afweging.

Dat concludeert de rekenkamercommissie van de raad in een onderzoek. De gemeenteraad bespreekt dit aanstaande donderdag. Het idee achter beide concepten is dat scholen nauw samenwerken met organisaties voor welzijn, kinderopvang en sport. Sinds 2006 pompte de gemeente geld in brede scholen, maar op de helft van de acht scholen die er aan meededen kwam er niets van terecht. De rekenkamercommissie bracht daar in 2015 een vernietigend rapport over uit. Alleen IKC Wereldwijs in Hoofddorp-Graan voor Visch werd een succes.

In 2014 werd de koers verlegd naar community schools, daarmee kwam de regie in handen van het onderwijs. Ook dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Inmiddels wordt met de Lokaal Educatieve Agenda naar andere vormen van samenwerking op scholen gekeken.

De rekenkamercommissie heeft de zaak nu opnieuw bekeken. Conclusie is dat de aanbevelingen uit 2015 grotendeels niet zijn opgevolgd. „De gewenste effecten van brede scholen zijn niet expliciet gemaakt en er is geen beleidstheorie die de relatie tussen doelen, activiteiten en beleidseffecten beschrijft.” Dat komt omdat de koers werd verlegd naar community schools.

De gemeenteraad werd daar niet duidelijk over geïnformeerd, stelt de commissie vast. „Hoewel de gemeenteraad op verschillende momenten is geïnformeerd over brede scholen en community schools, stellen we vast dat de informatie, zoals over de gewenste maatschappelijke effecten, niet altijd helder was. Het taalgebruik in beleidsstukken is regelmatig wollig. De vertaling van brede scholen naar community schools is in abstracte taal beschreven en we constateren dat er onvoldoende aandacht is geweest voor een heldere beleidstheorie inclusief concrete en meetbare maatschappelijke effecten.”

Hetzelfde geldt volgens de commissie ook voor de latere koersverlegging van community schools naar andere initiatieven. „Hoewel we zien dat de Lokaal Educatieve Agenda doelstellingen en acties omvat, is onduidelijk wat de overwegingen waren achter het loslaten van het streven naar community schools en de keuze voor beleid via gerichte initiatieven. De RKC vindt dat de raad onvoldoende is meegenomen in de argumenten en gevolgen van de gekozen koerswijzigingen, met name in de stap van community schools naar gerichte initiatieven. Ook is de raad onvoldoende in positie gebracht om richtinggevende keuzes te maken.”

De zeggenschap van de gemeente over onderwijs is beperkt, maar als scholen samenwerken met instanties waar de gemeente een verantwoordelijkheid voor heeft is de beslissing aan de gemeenteraad. Die moet daarover worden geïnformeerd door het college van B en W.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.