Ook zonder verbod maatregelen tegen asbestdak

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het kabinet wil de komende tijd flinke stappen zetten om het aantal asbestdaken terug te dringen. Hoewel een wetsvoorstel voor een verbod op asbest in daken eerder dit jaar sneuvelde in de Eerste Kamer, kondigt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) een reeks maatregelen aan.

Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat ze, ook nu het verbod van tafel is, werk wil maken van een eerder aangekondigd fonds. Huiseigenaren die kankerverwekkende asbest willen laten verwijderen, kunnen daarvoor een beroep doen op geld uit dat fonds. Het fonds moet volgend jaar beschikbaar zijn en zal tot 2028 lopen.

Hoeveel geld er in het fonds zal zitten, is nog niet bekend. Verschillende partijen zullen eraan bijdragen.

Daarnaast was er 5 miljoen euro toegezegd om de meest schrijnende gevallen te helpen. Van Veldhoven gaat kijken hoe ze dat geld kan inzetten. Mogelijk wordt het ook onderdeel van het fonds.

De staatssecretaris wil nog voor het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst tekenen met provincies, gemeenten, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties om tot een versnelde afbouw te komen.

Hoewel er in de Tweede Kamer vorig jaar brede steun was voor een verbod op asbest in daken, verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Van Veldhoven in juni. Organisaties die onder meer huiseigenaren en boeren vertegenwoordigen, verzetten zich tegen het verbod.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.