Premium

Moeder van de Verlosser in Schalkwijk nog wat langer in gebruik

Moeder van de Verlosser in Schalkwijk nog wat langer in gebruik
© Foto RS
Haarlem

De rooms-katholieke Moeder van de Verlosserkerk aan de Prof. Eijkmanlaan in Schalkwijk blijft nog zeker tot de zomer in gebruik. Het parochiebestuur wil eerst het besluit van de gemeente afwachten om het gebouw al dan niet tot monument te verklaren.

De parochie heeft bezwaar gemaakt tegen dat voornemen. De monumentenstatus beperkt de kerk immers in haar mogelijkheden om het gebouw te verkopen ,,Het zou ook zeker de verkoopprijs drukken’’, zegt pastoor Bart Putter. ,,En als het gebouw monument wordt, is bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot sloop voor nieuwbouw van de baan.’’

De gemeente Haarlem beraadt zich momenteel nog over een definitief besluit om het gebouw van architect J. G. de Groot uit 1966 als monument aan te wijzen.

Het kerkgebouw zal hoe dan ook op termijn door het bisdom worden afgestoten, zo veel is duidelijk. De financiële positie van de kerk laat het niet toe om het gebouw blijvend in gebruik te houden. Daar verandert een eventuele monumentenstatus niets aan, benadrukt pastoor Putter.

Ondertussen zoekt de parochie naar een vervangende locatie. Het idee om daarvoor de protestantse Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan voor een dagdeel op de zondag te huren, is van de baan. Bij dat idee hoorde het verzoek aan de protestantse gemeente om haar dienst op de zondagen met een half uur te vervroegen. De kerkgangers voelden daar niet voor. De katholieke parochie ziet op haar beurt weinig in een heilige mis die pas aan het begin van de middag kan beginnen.

Putter zegt echter hoopvol te zijn over gesprekken die momenteel worden gevoerd over een andere vervangende locatie, maar wil daar nu nog geen mededelingen over doen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.