Premium

Bezuiniging op groenonderhoud, meer woningbouw en de Gildenbuurt: een lawine aan moties in Velsen-Noord

1/2
Velsen

Het groenonderhoud moet op een goed niveau blijven, de verhogingen van toeristenbelasting en de ozb voor bedrijven mogen wel wat minder, en: woningbouw. Waar blijven die nieuwe woningen? Er is een kleine lawine aan moties aangekondigd door raadsfracties in Velsen voor de begroting van 2020.

Groen: Het college van b en w wil stevig bezuinigen op groenonderhoud. Oppositiepartij D66V en coalitiepartij Velsen Lokaal gaan de koppen bij elkaar steken om te kijken of deze bezuiniging wat verzacht kan worden, zodat de gemeente niet ’verrommelt’.

Woningbouw: er lopen nauwelijks nieuwe bouwprojecten. Wat er nu gebouwd wordt, is het; plannen liggen er niet. Dat vindt met name het CDA een slechte zaak. Deze partij wijst erop dat woningbouw als eerste prioriteit wordt genoemd in het raadsakkoord, en vindt dat er een actieplan moet komen om nieuwe huizen te bouwen. Het CDA kreeg bijval van Fractie Peter Stam, Forza en PS. Deze partijen beraden zich op een motie om het college van B en W opdracht te geven om de woningbouw weer vlot te trekken.

Gildenbuurt. Wanneer gaan die flats in deze Velsen-Noordse wijk nou eens plat, om plaats te maken voor aantrekkelijker woningen? Dit oeroude plan - dat al sinds 2003 bestaat - wordt van de plank gehaald door CDA, LGV, Fractie Peter Stam en ook Forza vindt dit een belangrijk punt.

Hoewel LGV erop wijst dat de woningbouwvereniging wel moet meewerken aan veranderingen, gaan deze fracties waarschijnlijk wel een motie voorbereiden om het college tot meer actie te bewegen.

Fractie Peter Stam vindt het onbestaanbaar dat de gemeente 150.000 euro bezuinigt op de zorgverzekeringen voor de minima. Een amendement is in de maak om deze bezuiniging de nek om te draaien.

De VVD bezint zich op een motie over de flinke verhoging van de toeristenbelasting, maar heeft eerst meer informatie nodig over het onderwerp.

Rolstoelen

PS wil dat de Velsense treinstations geschikt worden gemaakt voor rolstoelen. Ook wil deze fractie dat kopers van een nieuwbouwwoning worden verplicht er zelf te gaan wonen, om speculanten die de woningen snel kopen en weer met winst doorverkopen, de wind uit de zeilen te nemen.

D66V, CDA en PS komen voorts nog met divrse moties over aanpassingen van de financiële huishouding van de gemeente. Zo wenst D66V dat het ’autorisatieniveau’ van de gemeenteraad wordt aangepast. De gemeenteraad heeft budgetrecht, de raad gaat over de centen. Het college van B en W moet altijd toestemming vragen voordat het geld uitgeeft. Om ervoor te zorgen dat de raad niet over elke stuiver moet debatteren, is afgesproken dat onder een bepaald bedrag geen toestemming hoeft te worden gevraagd. D66V ziet nu echter vrij grote bedragen zonder raadsbemoeienis uitgegeven worden, en vraagt de raad of dat niet anders moet.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.