Opinie: Vaart maken met sociale woningen Woningbedrijf Velsen

Santpoort-Noord

De hartenkreet vanuit de Indische Buurt in Santpoort-Noord over de gebrekkige staat van de sociale huurwoningen van Woningbedrijf Velsen heeft veel bijval gekregen. De woningen verkeren in een erbarmelijke staat en snel zicht op een oplossing is er niet. Het is tijd om de bakens te verzetten.

Nu het Woningbedrijf Velsen na een roerige periode met veel directiewisselingen zelf orde op zaken aan het stellen is, begint de prijs daarvan zichtbaar te worden. Het barst van de wijken waar men decennia achterloopt met de herstructurering van het woningbezit. Zoals de Rivierenbuurt, de Maasstraat en de Van Ostadestraat bijvoorbeeld. En dat terwijl de huurders, crisis of geen crisis, al die jaren gewoon betaald hebben om er te kunnen wonen en zodat de woningcorporatie geld kon reserveren voor het onderhoud. Alleen wat is er met dat geld gebeurd? Niet alles kan op het bordje van de corporatie worden gelegd. Het Rijksbeleid helpt ook een handje mee waardoor een groot deel van de opbrengsten niet ten goede komt aan de huurders maar aan het Rijk. Die verdeelt het geld vervolgens weer. Het kabinet ondertussen snapt maar niet waarom de huidige koers om de klimaatverandering aan te pakken maar niet aanslaat. Niet zo vreemd. Waarom zouden huurders de forse investeringen in het milieu pikken als ze zelf nog in een woning wonen waar ze door de dakpannen naar buiten kunnen kijken en de energie het huis uit stroomt? Zorg eerst dat je als overheden die sociale huurwoningen aanpakt en ga dan eens verder kijken. Het mes snijdt ook nog aan twee kanten. Want de huurders zullen er weer warmpjes bijzitten en er ontstaat vanzelf meer draagvlak om de energietransitie voor elkaar te krijgen.

Want de koers die nu is ingezet met grote stippen op de horizon met onhaalbare doelen is een gevaarlijke cocktail waardoor veel mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Begin met de kleine doelen. Hoe moeilijk is het om het sociale woningbezit sneller op te knappen? Al in 1994 weigerde de bewonerscommissie in de Indische Buurt de maximale huurverhoging van 5,2 procent vanwege de slechte onderhoudstoestand van de woningen. Nu, 25 jaar later, is er in de wijk geen bewonerscommissie meer. Hoe zou dat nou komen? Begin dus als de sodemieter met het opzetten van een bewonerscommissie in de Indische Buurt. In gelul kun je niet wonen, zei PvdA-politicus Jan Schaefer ooit. Maar zonder gelul gebeurt er helemaal niks in de Indische Buurt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.