’Meer sociale huurwoningen en flexunits’, zeggen deskundigen over de woningmarkt, maar wat vindt u?

IJmond

Meer sociale huurwoningen, woningbouwplannen die gefaseerd uitgevoerd kunnen worden. En bouw tijdelijke flexunits om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Dat zijn enkele suggesties van professionals om de woningmarkt in de IJmond vlot te trekken. Ze geven hun mening naar aanleiding van de start van een enquête van deze krant waarin lezers kunnen aangeven wat volgens hen de grootste problemen zijn op de woningmarkt en wat hun woonwensen op de korte en lange termijn zijn.

Als het aan John van Opijnen van de Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen ligt, bouwen gemeenten meer sociale huurwoningen. Nu geldt voor nieuwbouw in Velsen dat dertig procent sociale huur moet zijn. ,,Als je dat niet verhoogt, wordt het probleem niet opgelost’’, zegt Van Opijnen. Frits Perton, directeur bij makelaarskantoor Brantjes is daar niet zo enthousiast over. ,,Hoe ziet zo’n wijk er over twintig jaar uit? Te veel bouwen van een soort woning is niet zo handig.’’

Flexunits

Als het aan wethouder Paul Slettenhaar van Castricum ligt, komen er tijdelijke woningen: flexunits om de druk op de woningmarkt iets te verlichten. Die containerwoningen zijn bedoeld voor starters, jongeren, statushouders en bijvoorbeeld gescheiden ouders die snel een tijdelijke woning nodig hebben.’’

Oud-gedeputeerde Friso de Zeeuw vindt de containers ook een goed idee. Alleen waarschuwt hij wel dat die best eens langer kunnen blijven staan dan gepland. ,,Er is behoefte aan.’’ Daarnaast pleit hij voor plannen die ook in crisistijd overeind blijven.

Corporatiedirecteur Sjoerd Hooftman van Woonopmaat wil tijdelijke woningen plaatsen bij renovatieprojecten omdat anders de druk op de wachtlijsten nog groter worden. Daarnaast signaleert Hooftman dat steeds meer woningzoekers uit Amsterdam en Haarlem hun heil zoeken in de omliggende plaatsen. De woningbouw op gang brengen ’vraagt om snel handelen’, aldus Hooftman.

Lees ook: Woningbedrijf Velsen zit krap bij kas, aan de vooravond van groot onderhoud voor 2800 woningen

Enquête

De redactie wil graag weten wat u vindt van de woningmarkt en van uw woning. Woont u fijn of wilt u verhuizen? Wat is het grootste probleem met de woningmarkt op dit moment, en hoe is de staat van onderhoud van uw woning? Deze, en een aantal andere vragen wil de redactie van deze krant graag aan u stellen in een online enquête. Die is te vinden op de internetsite: Woonenquête.

De enquête moet inzichtelijk maken hoe de lezers van deze krant wonen en of ze fijn wonen. In alle woonvisies van alle gemeenten staat dat dit de bedoeling is. Maar lukt dit? Of wilt u eigenlijk zo snel mogelijk weg uit uw huis?

Die laatste vraag is ingegeven door cijfers die de Metropoolregio Amsterdam twee jaar geleden naar buiten bracht voor de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Bijna de helft van de inwoners had toen verhuisplannen op kortere of langere termijn. Uit die cijfers bleek ook dat de meeste mensen naar een buurgemeente wilden verhuizen, of naar Amsterdam. We willen dan ook graag weten waar u nu heen wilt als u gaat verhuizen.

De staat van onderhoud van woningen is ook een belangrijk punt. Talrijke huiseigenaren en woningcorporaties staan op het punt om woningen te verbouwen zodat ze energiezuiniger worden en in de toekomst ’van het gas af’ kunnen. Door ze bijvoorbeeld op een warmtenet aan te sluiten.

Tussenstand

De enquête is de aftrap voor een serie artikelen over de woningmarkt en woningbehoefte in dit gebied. Geregeld zult u in de krant en op deze website een tussenstand met uitslagen kunnen zien, gevolgd door een einduitslag.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.