Grote behoefte aan ouderenwoningen, zo blijkt uit eerste tussenstand woonenquête IJmond

IJmond

Een groot deel van de inwoners van de IJmond woont niet in een woning om oud in te worden. Uit een tussenstand van de lezersenquête naar de woonbehoefte in de IJmond door deze krant blijkt dat bij 32,4 procent van de 141 inzenders het geval.

Zaterdag ging de enquête online van IJmuider Courant/Dagblad Kennemerland naar de woonwensen van de inwoners in de IJmond. Tot maandagmiddag waren er 141 reacties binnen op de peiling.

Veel inzenders omschrijven het gebrek aan ’betaalbare seniorenwoningen’ als het grootste probleem op de woningmarkt. De vergrijzing wordt een actueel probleem de komende jaren. Ouderen moeten ook langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar dat kan niet altijd. Ouderen willen ook vaak best kleiner wonen, alleen lukt dat niet altijd.

’We wonen in een redelijk groot huis’, aldus een van de deelnemers aan de enquête. ,,Hebben aangegeven dat we kleiner willen wonen voor dezelfde huurprijs. Daar komen we niet voor in aanmerking. Kortom we blijven lekker zitten. Jammer voor een gezin met kinderen.’’

Vorig jaar nog becijferde de ouderenorganisatie Anbo het tekort aan ouderenwoningen op 80.000 landelijk. En dat tekort verdubbelt als er niets gebeurt, zo waarschuwde de organisatie het kabinet.

Kleiner wonen

Ruim dertig procent van de inzenders geeft in de enquête aan dat ze kleiner wil wonen. Zo’n 30 procent van de inzenders wil graag verhuizen en veertien procent daarvan verkast naar elders. 56 procent wil wel binnen de regio blijven. Tien procent wil de IJmond de rug toekeren en verhuizen naar buiten de regio.

Onderhoud

Is er de laatste tijd vooral in Velsen veel te lezen over slecht onderhoud van sociale huurwoningen, uit de enquête komt naar voren dat 29 procent klaagt over gebrekkig onderhoud. Vooral over de huurwoningen. Het gebrek aan isolatie ervaren veel bewoners als een groot probleem, zo blijkt uit de eerste reacties. Ook kampen veel bewoners met vochtproblemen in de woning. Dat leidt tot schimmeloverlast.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Ruim 62 procent geeft de eigen woning een 8 of hoger.

Wilt u ook uw mening kwijt over de woningmarkt en uw woonwensen, vul dan de enquête in op de website. Die is te vinden op de internetsite Enquête wooonwensen/woningbehoefte

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.