Premium

Kritische leden Haarlemse tuinvereniging Ons Buiten: ’Bestuur is corrupt’

Kritische leden Haarlemse tuinvereniging Ons Buiten: ’Bestuur is corrupt’
Haarlem

Enkele verontruste leden van de Haarlemse volkstuinvereniging Ons Buiten verwijten het bestuur geld aan te nemen van ’de ontwikkelaar’ die op het terrein 500 huizen moet realiseren. Het bestuur bij monde van voorzitter Nico van Steijn zegt geschokt te zijn door deze nieuwe verdachtmaking.

De onrust bij Ons Buiten ontstond vlak voor de zomer toen de gemeente Haarlem bekendmaakte dat het terrein, ingeklemd tussen de Boerhaavelaan en de Schipholweg, binnen vijf jaar wordt opgeofferd aan woningbouw. Een ’haalbaarheidsonderzoek’ moet uitsluitsel geven. Ons Buiten huurt de grond van de gemeente.

De tuinders Claudia Carton en Robin en Marja Oosterbroek, die eerder een petitie hielden onder de tuinders om actiever actie te gaan voeren tot behoud, hebben nu opnieuw aan de bel getrokken.

Zij vermoeden een opzetje nu een voorgenomen bijeenkomst op 13 november tussen het bestuur en de gemeente, met als onderwerp verlenging van de huurovereenkomst, opeens werd verschoven naar 4 december. „Wij vragen ons af of dat doorgaat. Wij denken dat het bestuur centjes van de projectontwikkelaar heeft gehad en dat er uiteindelijk niets wordt getekend’, luidt het verwijt.

De drie leden zijn bovendien van mening dat de chaos op het toegangspad bij Ons Buiten, veroorzaakt door de bouw van een naastgelegen woonwijk, door samenspannende partijen bewust in stand wordt gelaten om strijdbare leden te ontmoedigen. ’Kunnen wij dan niets uitrichten tegen ons wellicht corrupte bestuur?’, klinkt het.

Voorzitter Nico van Steijn is met stomheid geslagen.

„Ontwikkelaar? Er is helemaal nog geen ontwikkelaar. We hadden inderdaad op 13 november met de gemeente afgesproken te praten over het huurcontract. Maar omdat de startnotitie nog loopt - die moest van de politiek opnieuw worden onderzocht - hebben we het opgeschort. Dat gaat woensdag 4 december verder. Kijk, zolang er niets op tafel ligt, kun je ook niet tekenen. Ik weet zelf nog niet waar het op uitdraait. Er ligt een voorstel tot verlenging van de huurovereenkomst met drie jaar plus een jaar opzegtermijn. De ambtenaren van de gemeente moeten dat regelen. Maar zij zitten met een gemeentebestuur waarvan ze niet weten welke kant het op gaat. Daar wringt de schoen. Ik heb het vele keren aan die drie leden uitgelegd, maar ze luisteren niet. Het gaat maar door.’’

Er is nóg een verwijt dat de drie kritische tuinders het bestuur maken. Die zou niets doen aan de slechte toegang tot het complex van Ons Buiten. Die toegangsweg wordt gemarkeerd door zandzakken en kuilen vanwege de bouw van een naastgelegen woonwijk.

Op de schuin aflopende zanddijk richting toegang is menigeen al gevallen, zo staat verwoord in een brief aan de gemeenteraad. Men acht het ’corrupte bestuur’ verantwoordelijk voor de situatie waardoor leden van Ons Buiten worden ontmoedigd door te gaan in hun strijd ter behoud van de volkstuinen.

Voorzitter Nico van Steijn zit inderdaad in zijn maag met de slechte bereikbaarheid van de tuin, gevolg van de bouw van het project Vijverpark. ,,Maar we hebben goed contact met de aannemer en bureau Waterpas die daar de directie voert. Vorige week maandagochtend heb ik nog gebeld omdat er gaten in de weg zaten en gevraagd of ze dat konden egaliseren. Dat hebben ze gelijk gedaan ’s middags. Maar met die ernstige regenval spoelt dat zand zo weer weg. Het blijft vervelend.’’

De situatie blijft zeker het komende half jaar onveranderd, omdat het zandlichaam onder de toegangsweg voor Vijverpark moet inklinken. Van Steijn: ,,Er is inderdaad een keer iemand gevallen: een man van over de 80 jaar met een fiets en het was eigenlijk zijn eigen schuld. We hadden hem gezegd: ga nou effe lopen. Hij had gelukkig geen letsel of zo.’’

Van Steijn is zijn rol als voorzitter overigens helemaal zat. Hij heeft zijn bestuursfunctie eerder al ter beschikking gesteld, maar is op verzoek van de gemeente aangebleven. De algemene ledenvergadering, die normaliter in maart wordt gehouden, is nu naar voren gehaald. Dat wordt 25 januari 2020.

,,Vanwege alle toestanden rondom mijn voorzitterschap. Ik ben er eigenlijk heel erg ziek van. Dit is veroorzaakt door maar een paar mensen. Ik heb ze uitgenodigd om te praten, maar daar zijn ze niet op in gegaan. Het gaat ondertussen niet meer om verplaatsing van die tuin, de acties zijn regelrecht tegen het bestuur gericht.’’ Er heeft zich inmiddels één kandidaat gemeld voor het voorzitterschap. Dat is Robin Oosterbroek, een van de drie kritische tuinders.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.