Premium

Stikstof nogal ongrijpbaar voor Haarlemmermeer: lastig doeltreffende maatregelen te treffen om woningbouw op gang te helpen

Hoofddorp

Haarlemmermeer kan weinig tot niets doen om woningbouw mogelijk te maken door stikstofuitstoot omlaag te brengen.

Alleen als van een specifieke stikstofbron kan worden aangetoond dat een flinke verlaging van de uitstoot ten gunste komt van een Natura 2000-gebied, kan zeventig procent van de ’winst’ ten goede komen aan woningbouw. Dat zeggen B en W van Haarlemmermeer in antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Peter Boerman.

,,Daarbij is het van belang dat de gerealiseerde verlaging van de stikstofdepositie betrekking heeft op dezelfde delen van Natura2000 gebieden als waar de woningbouw effect op heeft’’, voegen burgemeester en wethouders toe.

Praktisch gezien betekent dat dat de gemeente Haarlemmermeer zelf niets kan doen. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied zijn de waterleidingduinen van Zuid-Kennemerland. Het is nauwelijks aan te tonen dat maatregelen in Haarlemmermeer daar effect op hebben.

,,Een algemene verlaging van de volledige stikstofdepositie van de gemeente met tien procent heeft geen effect op woningbouw bij Lisserbroek, aangezien deze niet verrekend kan worden in de rekenmodellen’’, geven B en W als voorbeeld. En: ,,Het opheffen van een specifieke stikstofbron bij Cruquius heeft geen effect op woningbouw bij Nieuw-Vennep West, aangezien het gebied waar de stikstof van woningbouw van Nieuw-Vennep West op neerslaat een ander deel is van het Natura2000 gebied Kennemerland-Zuid.’’

De suggestie van Boerman om op de provinciale wegen N200 en N205 de maximumsnelheid te verlagen tot 80 km/u wordt afgewezen. ,,Algemene ingrepen in het verkeersbeleid zullen niet leiden tot extra mogelijkheden voor woningbouw.’’ De veehouderij biedt ook geen soelaas, want Haarlemmermeer heeft vrijwel geen intensieve veeteelt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.