Provincie tikt Tata Steel op de vingers voor ’onvergunde uitstoot’ sinterfabriek en laat nu alle belangrijke fabrieken controleren

IJmuiden

De uitstoot van stof van de sinterfabriek van Tata Steel in IJmuiden overschrijdt anderhalf tot tweemaal de toegestane hoeveelheid in de vergunning. Het stof bevat zware metalen. Dat stelt de provincie Noord-Holland na een controle vast. De provincie laat nu de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied meer fabrieken controleren.

Het gaat om de uitstoot van stof door de sinterkoelers. Tata Steel heeft toegezegd een extra filter te installeren waardoor de uitstoot ’aanzienlijk vermindert’, zo meldt de provincie.

Gedeputeerde Adnan Tekin ’betreurt ten zeerste’ dat Tata Steel zijn vergunning heeft overschreden. ,,Veel inwoners van de IJmond maken zich grote zorgen over het effect van stof op hun gezondheid. Het minste dat ze van ons mogen verwachten is dat we goed in kaart hebben waar het om gaat.”

De hogere uitstoot van de sinterkoelers is niet opgemerkt bij metingen van de luchtkwaliteit in de omgeving. De provincie meldt dat de metingen van luchtkwaliteit rondom het fabrieksterrein correct zijn uitgevoerd.

Lees ook: Gedeputeerde Adnan Tekin baalt als een stekker van fout Tata Steel met sinterkoelers

Onopgemerkt

De provincie gaat onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat de hogere stofuitstoot zo lang onopgemerkt is gebleven door de provincie, de Omgevingsdienst en Tata Steel.

Daarnaast geeft Tekin de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) opdracht om vergunningen van fabrieken van Tata Steel te vergelijken met de werkelijke situatie. Het gaat daarbij, naast de Sinterfabriek, om de pelletfabriek en beide Hoogovens. De ODNZKG laat een dergelijk onderzoek momenteel al voor de Kooksgasfabrieken uitvoeren.

Sinter is bewerkt ijzererts dat in de sinterfabriek van Tata Steel onder hoge temperatuur wordt gemaakt. Het is de grondstof waarvan in de hoogovens van het staalbedrijf ruwijzer wordt gemaakt. De sinter wordt afgekoeld door van onderaf koude lucht door de sinter te blazen.

Een deel van de verwarmde lucht wordt via een filter opgevangen en opnieuw in de staalfabriek in IJmuiden gebruikt. Het resterende deel van de warme lucht gaat direct naar de buitenlucht. In deze luchtstroom zit ook stof (en aan deze stof gebonden zware metalen, waaronder lood).

In de huidige vergunning voor de drie sinterkoelers is opgenomen dat dit maximaal 1 kilogram per uur mag zijn (per sinterkoeler). Uit recente metingen blijkt dit 1,5 tot 2 keer zoveel te zijn. De sinterkoelers zijn verantwoordelijk voor 0,5% van de totale concentratie van stof in de omgeving. Voor lood is dit 1,5%.

Tata: ’Grof stof’

Tata Steel meldt over de kwestie dat de fout door de fabriek bij een onderzoek is opgemerkt en in april dit jaar is gemeld aan de Omgevingsdienst. Het meeste stof dat uit de sinterfabriek komt, is volgens Tata grof stof ’waarvan het grootste gedeelte in de directe omgeving van de Sinterfabriek neerslaat’.

De effecten op de omgeving buiten het bedrijfsterrein zijn volgens Tata gering. De stofemissie kan fors worden teruggebracht met de realisatie van een tweede filterinstallatie met een elektrofilter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Luisteren?

Omwonenden, verenigd in stichting IJmondig, zeggen dat ze "de provincie en omgevingsdienst al een jaar continu attent maken op niet-gerapporteerde uitstoot van stof, CO2 en andere overtredingen".

"Wanneer luistert er eindelijk iemand", vraagt voorzitter Ellen Windemuth zich af. De stichting, die vreest voor de gezondheid van omwonenden, dwong in mei al onderzoek af naar de uitstoot van zogeheten kooksgasfabrieken van Tata.

Lees ook: Tata Steel de vieste buurman van Nederland

Lees ook: Tata koploper in vervuiling: uitstoot twee keer hoger dan in rapport staat

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.