Gedeputeerde Adnan Tekin treedt af vanwege Tata: college neemt er met respect kennis van

Gedeputeerde Adnan Tekin treedt af.
© Provincie Noord-Holland
Haarlem

Adnan Tekin is dinsdag afgetreden als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland.

Adnan Tekin zat achtenhalf jaar in het bestuur van de provincie Noord-Holland, waarvan de laatste drie jaar als Gedeputeerde. De recente ontwikkelingen in het dossier Tata Steel hebben tot zijn besluit geleid. Tekin heeft de afgelopen periode getracht de goede balans te vinden tussen de volksgezondheid van de omwonenden en het economisch belang van Tata.

Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden.

Daarop heeft hij besloten zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en per direct zijn ontslag in te dienen. „De bewoners verdienen een bestuurder die met een frisse blik dit ingewikkelde dossier verder brengt”, aldus Tekin.

In maart interviewde onze verslaggever Adnan Tekin over onder andere Tata Steel. Lees het hier.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft respect voor het besluit van Tekin. „We vinden het heel erg dat Adnan deze stap heeft moeten zetten. Uit dit moedige besluit blijkt eens te meer hoe hij altijd het algemeen belang boven zijn persoonlijke belangen stelt. Met zijn vertrek verliezen wij een gedreven integere en benaderbare bestuurder die zijn deskundigheid altijd heeft ingezet voor onze provincie en haar inwoners.”

Aldus Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA. „Wij danken de groenste politicus van Nederland, onze partijgenoot en rode vriend voor al zijn goede werk.’’

Het college van Gedeputeerde Staten heeft met respect kennisgenomen van het besluit van Adnan Tekin om af te treden als gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland.

Na zijn eerste honderd dagen als gedeputeerde spraken we met Tekin. Lees het interview hier.

Adnan Tekin heeft zich de afgelopen drie jaar als gedeputeerde ingezet voor Noord-Holland op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid, Schiphol en milieu.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: „Voor Adnan stond altijd de inwoner van Noord-Holland voorop. Namens het college danken wij hem voor zijn grote inzet.”

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.