Ombudsman: fouillering op Schiphol moet beter

ANP Producties | Bron: ANP
Schiphol

Reizigers op Schiphol moeten beter worden geïnformeerd over fouillering op de luchthaven, vindt de Nationale ombudsman. Ook de klachtenafhandeling verdient meer aandacht, is zijn conclusie na onderzoek.

Volgens ombudsman Reinier van Zutphen mogen reizigers die klachten indienen daarop ook een serieuze reactie verwachten. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft daarbij een belangrijke rol als verantwoordelijke organisatie.

Hij stelt vast dat de veiligheidscontrole op luchthavens de afgelopen jaren is verscherpt door een toegenomen kans op terroristische aanslagen. De noodzakelijke fouilleringen aan het lichaam kunnen als ingrijpend worden ervaren en daarover wordt ook geklaagd. Reizigers moeten volgens hem worden gewezen op de mogelijkheid om in een afgesloten cabine te worden onderzocht.

Geen nader onderzoek

"Het kwam vaak voor dat er geen nader onderzoek naar de klachten werd gedaan en niet werd achterhaald wie de betrokken medewerker was", constateert de ombudsman. Daardoor werd volgens hem onvoldoende lering getrokken uit grieven.

Volgens hem zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd, zoals de aanstelling van een extra medewerker die bij de toegang van veiligheidscontroles fungeert als aanspreekpunt voor reizigers en medewerkers.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.