RIVM besluit nog dit jaar over vrijgeven stikstofcijfers

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt nog dit jaar een beslissing over het openbaar maken en beschikbaar stellen van het rekenmodel voor stikstof en alle onderliggende emissiegegevens. De organisatie reageert daarmee op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag. Die oordeelde in kort geding, aangespannen door het Mesdag Zuivelfonds en de organisatie Stikstofclaim, dat het RIVM daarvoor tot 7 januari de tijd krijgt.

Het RIVM zegt toe uiterlijk 31 december een definitief besluit te nemen over het openbaar maken en beschikbaar stellen van deze data. Het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de melkveehouderij, wil samen met de stichting Stikstofclaim duidelijkheid over alle meetgegevens waarop het toekomstige stikstofbeleid wordt gebaseerd. Stikstofclaim wil schadevergoedingen eisen namens bedrijven die vinden dat ze gedupeerd zijn door het stikstofbeleid.

Volgens beide organisaties is het van groot belang dat ze de cijfers snel kunnen controleren, omdat ze de basis vormen voor nieuw overheidsbeleid. Ze verwijzen naar provinciale regels en de spoedwet over stikstof, die de Eerste Kamer voor kerst wil behandelen.

Het RIVM zegt in een reactie "open en transparant" te willen zijn "binnen de mogelijkheden die de wet geeft". Het RIVM "was al aan het afwegen welke ruimte er is om de gevraagde data te delen. Deze data hebben betrekking op gedetailleerde informatie over de emissies van bedrijven, zodat externe partijen de berekeningen van het RIVM zelf kunnen uitvoeren. Het RIVM gaat zorgvuldig om met de data die door externen ter beschikking zijn gesteld en beoordeelt daarom zorgvuldig welke ruimte er is om de gevraagde data te delen."

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.