Premium

Personeelsconflict bij HVC verhardt zich: regionaal afvalverwerkingsbedrijf wijzigt eenzijdig arbeidsvoorwaarden vuilnisophalers

Personeelsconflict bij HVC verhardt zich: regionaal afvalverwerkingsbedrijf wijzigt eenzijdig arbeidsvoorwaarden vuilnisophalers
IJmond

Het slepende conflict tussen afvalverwerkingsbedrijf HVC en tien vuilnisophalers die zich tegen een nieuw arbeidscontract verzetten, verhardt zich.

De opstandige vuilnisophalers weigeren nog steeds het contract te ondertekenen dat hen door HVC is voorgelegd. Het regionale afvalbedrijf heeft de morrende werknemers recentelijk een brief gestuurd, waarin staat te lezen dat hun arbeidsvoorwaarden sinds 1 januari tóch zijn gewijzigd. De HVC’ers - oud-medewerkers van afvalbedrijf ReinUnie, dat een aantal jaren geleden door HVC is overgenomen - zouden door die wijziging onder andere beduidend minder betaald krijgen voor overwerk op zaterdagen.

Volgens bestuurder Hans Robijn van vakbond FNV gaan de meeste vuilnisophalers er met de nieuwe arbeidscontracten financieel niet of nauwelijks op achteruit. Maar zij verliezen wel een aantal zekerheden. Waaronder een baangarantie tot aan hun pensioen. Die garantie was vastgelegd in het sociaal plan dat tot de jaarwisseling van kracht was. Deze verandering is voor de vuilnisophalers een van de meest heikele punten, stelde Robijn eerder in deze krant. ,,HVC heeft de arbeidsvoorwaarden dus eenzijdig gewijzigd’’, reageert de FNV-bestuurder op de brief die de afvaldienstwerknemers afgelopen weekend hebben gekregen. ,,Als vakbond gaan wij nu inventariseren wat onze leden willen. Wanneer zij volharden in hun wens onder de gemeentelijke cao te vallen, dan acht ik het waarschijnlijk dat de rechter er straks aan te pas moet komen. In dat geval krijgen de vuilnisophalers juridische bijstand van ons, door een advocaat.’’ HVC betreurt het conflict, aldus een woordvoerster. Het bedrijf ziet een eventuele juridische procedure ’met vertrouwen tegemoet’.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.