Velsen van Vroeger: Plechtig ’toneelstukje’ bij het raadhuis

© Cees de Boer
Velsen-Zuid

Gelijk een vorst staat burgemeester Menzo Kwint op 14 januari 1947 op het balkon van het toenmalige raadhuis aan de Torenstraat in Oud-Velsen.

Links staat bode Ouk Jansen en rechts bode Jan van Kempen. De eerste burger is niet vies van een zekere status, voelt zich vaak hoog verheven boven zijn ’bevolking’ en gaat vaak te paard door zijn gemeente.

Afkondiging

De regering bepaalt dat die dag de plechtige afkondiging van een wijziging in de grondwet in elke gemeente om 14.30 uur dient te gebeuren voor de pui of de deur van ’het huis der gemeente’.

De IJmuider Courant van 15 januari 1947 maakt gewag van dit uitzonderlijke verschijnsel: ’Klokslag half drie kraakten de verdroogde hengsels van de balcondeuren, die vermoedelijk sedert de jubileumfeesten in 1946 niet open zijn geweest. De burgemeester, omhangen met zijn ambtsketen, betrad het smalle balconnetje en na hem verschenen de twee bodes, natuurlijk behangen met het teeken hunner waardigheid. Zij schaarden zich ieder aan een kant van den burgemeester, die daarna met de lezing begon’.

Een dergelijke lezing geschiedt voor het laatst in februari 1938, maar dan voert een ambtenaar dit ’toneelstukje’ op.

Dienstplichtigen

De grondwetswijziging gaat over veranderingen met betrekking tot dienstplichtigen, die niet zonder hun toestemming naar Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao gestuurd mogen worden. Het onderwerp leeft kennelijk niet bij de Velsense bevolking.

Als ambtenaren van de secretarie niet buiten zouden staan, zouden slechts een viertal burgers, een hondje en wat persmuskieten en -fotografen de plechtigheid hebben bijgewoond.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.