Raad Haarlemmermeer wil graag referendum, maar elke partij wil iets anders

Stemmen voor een referendum moet niet op papier, maar digitaal vinden de raadsleden.
© United Photos/Toussaint Kluiters
Hoofddorp

Een referendum is gewenst in Haarlemmermeer, maar na een jaar stellen de partijen in de gemeenteraad er nog steeds allemaal andere voorwaarden aan.

In mei 2019 constateerde toenmalig burgemeester Onno Hoes al hetzelfde. Hij stelde om die reden toen voor de zes varianten die werden geopperd, te verwerken in een voorstel. De gemeenteraad kan dan wegstrepen wat niet is gewenst.

Dat voorstel heeft burgemeester Marianne Schuurmans nu aan de raad voorgelegd, maar de verdeeldheid is er niet minder om geworden. Een minderheid van VVD, PvdA, CDA en Christenunie-SGP ziet nog steeds niets in een referendum (volksraadpleging) en de andere partijen willen allemaal iets anders.

Volgens het voorstel mag iedereen van 16 jaar en ouder stemmen, moet een initiatief door 400 stemgerechtigden worden ondersteund en een definitief voorstel door zesduizend, een referendum moet gaan over een voorstel dat nog genomen moet worden en een onafhankelijke referendumcommissie begeleidt dat proces.

De vragen die de raad zijn voorgelegd is of de raad ook zelf het initiatief kan nemen voor een raadplegend referendum, of een referendum in een deel van de gemeente kan worden gehouden, of het digitaal moet, of het geldig is vanaf dertig procent deelname en of er kwetsbare groepen moeten worden ontzien.

Bij de bespreking van dat alles ging het debat alle kanten op. De tegenstanders herhaalden waarom ze tegen zijn. De voorstanders zeiden waarom ze voor zijn, maar willen op onderdelen aan het voorstel sleutelen. Het enige waar overeenstemming is, is dat stemmen digitaal moet kunnen.

Burgemeester Schuurmans zag de bui al hangen, want ze had toen ze naar Haarlemmermeer solliciteerde het referendumdebat van mei al gekeken. „Omdat er toen geen overeenstemming werd bereikt, is dit voorstel gemaakt. Voor het invoeren van een referendum is een breed draagvlak nodig. Ik weet nu nog steeds niet wat een meerderheid van de raad wil, maar over twee weken gaat u over alle criteria voor een referendum stemmen”, vat de burgemeester de situatie samen.

Alle punten waar een meerderheid van de raad voor stemt, worden opgenomen in een verordening. Burgers hebben al de gelegenheid om een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, mits er vierhonderd handtekeningen onder staan. Dat is nog nooit gebeurd.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.