Premium

Brand, verval en overheidsplannen snoepen jaarlijks dertig historische stolpen van voorraad af

Het aantal stolpen halveerde in een halve eeuw en dit karakteristieke Noord-Hollandse boerderijtype dreigt teloor te gaan. Stolp in Den Burg.
© Peter Schat
Haarlem

De actie ’Red de stolp!’ zette dit karakteristieke boerderijtype al figuurlijk op de kaart en doet dit nu ook letterlijk. Gedeputeerde Staten laten een waarderingskaart maken, samen met gemeenten, erfgoedverenigingen en eigenaren, met als doel betere bescherming en benutting van stolpboerderijen.

Er zijn er nog 4727, maar erfgoedvereniging Bond Heemschut, een van de partners van ’Red de stolp!’ schat dat ze in een tempo van dertig per jaar verdwijnen. Een halve eeuw terug stonden er nog tienduizend in Noord-Holland, sommige stammend uit de zestiende eeuw. Tweeduizend voornamelijk Noord-Hollandse ondertekenaars uitten in 2018 in een open brief aan de provincie hun zorgen over de stille sloop van stolpen.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.