Nieuw systeem voor verdelen huurhuizen in Haarlemmermeer

Hoofddorp

Er komt een nieuw woonruimteverdeelsysteem in Haarlemmermeer. Daarmee kunnen actieve woningzoekenden en ’spoedzoekers’ sneller aan een sociale huurwoning komen.

Nu telt vooral de termijn dat iemand staat ingeschreven voor een woning: wie het langst staat ingeschreven krijgt het eerst een woning. Wie sneller een woning nodig heeft kan een urgentieverklaring krijgen.

Veel mensen vallen daardoor buiten de boot. Ouders die door een echtscheiding met kinderen op straat dreigen te komen staan, komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Mochten ze die wel krijgen wil dat niet zeggen dat er ook een woning voor ze is. Het aanbod van vrijkomende woningen is minimaal.

Straks wordt behalve de inschrijftijd ook het gedrag van de woningzoekende beloond. Er worden punten gegeven voor die inschrijftijd, maar wie actief naar een woning zoekt kan extra punten verdienen. Hetzelfde geldt voor spoedzoekers.

De inschrijfduur levert een punt per jaar op. Actieve woningzoekenden kunnen per maand een punt bijverdienen tot een maximum van dertig. Spoedzoekers kunnen per maand nog een punt bijverdienen met een maximum van twaalf. Onder spoedzoekers worden in dit verband verstaan inwonende gezinnen, ouders met kinderen die door een echtscheiding op straat dreigen te komen en problematisch thuiswonende kinderen.

Haarlemmermeer voert het nieuwe stelsel niet alleen in. Het gaat in samenwerking met veertien ander gemeenten en de veertien corporaties die daar actief zijn. Het betreft Amsterdam, de Amstel- en Meerlanden-gemeenten en de regio Zaanstreek-Waterland.

In dat gebied zijn 90.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Per jaar komen er 9.000 beschikbaar, hoewel er meer woningen dan ooit worden gebouwd.

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem moet eerst door alle vijftien gemeenteraden worden goedgekeurd. In de loop van 2021 kan het dan worden ingevoerd. De vernieuwing is vooraf besproken met corporaties, deskundigen en bewonersorganisaties. Er komt nog een inspraakprocedure voor het nieuwe systeem, waarschijnlijk in juni, waarbij iedereen zijn mening kan geven.

Het nieuwe systeem werkt pas op langere termijn. Haarlemmermeer heeft voor de korte termijn al andere maatregelen genomen om zo snel mogelijk meer huizen beschikbaar te krijgen. Zo zijn er in Hoofddorp op twee locaties tijdelijke woningen gebouwd. Huurders mogen daar maximaal vijf jaar wonen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.