Rudolf Steiner College Haarlem wint prijs voor beste lessen relaties en seksualiteit

Haarlem

Het Rudolf Steiner College heeft de Lang Leve de Liefde award gewonnen. Soa Aids Nederland en Rutgers zetten scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid rond relaties en seksualiteit. Het Rudolf Steiner College heeft gewonnen in de categorie voortgezet onderwijs.

Volgens het juryrapport is het schoolbrede beleid helder omschreven en dragen de activiteiten op de school bij aan een gezonde en prettige seksuele ontwikkeling van leerlingen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 12 februari om 13.30 op het Rudolf Steiner College. De artiest Dolly Bellefleur, de juryvoorzitter van Lang Leve de Liefde award Jos Poelman, wethouder Jur Botter en docenten en leerlingen zullen met elkaar in gesprek gaan voorafgaand aan de uitreiking.

Uit het juryrapport blijkt verder dat het Rudolf Steiner College complimenten krijgt voor de kersverse GSA groep, die zich samen met de leerlingenraad ervoor inzet dat iedereen, dus ook LHBT leerlingen zichzelf kunnen zijn op school, bijvoorbeeld door het organiseren van Paarse Vrijdag en activiteiten om homo als scheldwoord tegen te gaan .

De jury wil met de bekroning benadrukken dat het Rudolf Steiner College een school is waar leerlingen respectvol (leren) omgaan met verschillen in seksuele voorkeur of genderidentiteit. En zich positief ontwikkelen op relationeel en seksueel vlak. Zodat leerlingen (later) prettige, gewenste, veilige, en gelijkwaardige seksuele relaties aan kunnen gaan.

Het Rudolf Steiner College in Haarlem is een vrijeschool voor vwo, havo en mavo. De school telt zo’n 930 leerlingen. De school verzorgt voortgezet onderwijs (mavo-havo-vwo) op basis van de uitgangspunten van de antroposofische visie, zoals aandacht voor intellectuele ontwikkeling én voor de sociale en creatieve ontplooiing. De ontwikkeling van het individu staat centraal.

Bij het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt vanuit de ontwikkelings- en leeftijdsfasen van de leerlingen. De methode is belangrijk, maar de leerling staat centraal: de onderwerpen worden zodanig gekozen zodat deze passend zijn bij de leeftijdsfase van de leerling. Dit geldt ook voor het thema relaties en seksualiteit.

Seksuele vorming gaat veel verder dan het overbrengen van kennis over het lichaam en voortplanting. Het gaat over het bevorderen van seksueel gezond gedrag in brede zin, waarbij onderwerpen als weerbaarheid, communicatie met je partner, seksuele diversiteit en respectvol omgaan met elkaar aan bod moeten komen. Aandacht voor liefde, seks en relaties bij leerlingen, verlaagt het risico op soa’s, grensoverschrijding en onbedoelde (tiener)zwangerschappen.

De Week van de Liefde (10 t/m 14 februari) is een laagdrempelige manier om in de les aandacht geven aan relaties en seksualiteit. Scholen die meedoen worden uitgenodigd om gedurende deze week minimaal één les over dit thema te geven.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.