Premium

Heemstede mist in bereikbaarheidsvisie oplossingen voor het autoverkeer in het dorp

Heemstede

De Heemsteedse raadsfracties vinden het een gemiste kans dat zij van tevoren geen inbreng hebben gehad in de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050. Zij missen concrete oplossingen voor de verkeersdrukte in het dorp en maken daarom voor de komende raadsvergadering een notitie waarin zij alle opmerkingen op een rijtje zetten.

De commissie ruimte werd donderdagavond bijgepraat over de visie die is opgesteld door de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Dit is een toekomstbeeld op hoofdlijnen waarmee de gemeenten zich duidelijker kunnen profileren bij overheden, samenwerkingsverbanden en belanghebbende partijen.

In de visie krijgt de auto niet meer de hoogste prioriteit als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. De voorkeur wordt gegeven aan de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer. Beter openbaar vervoer, ov-knooppunten en fietsverbindingen moeten forensen uit de auto lokken.

Voor het autoverkeer blijft de Velserboog tussen de A9 en de Delftlaan noodzakelijk, net als rigoureuze aanpassing van het Rottepolderplein. De doorstroming tussen de Schipholweg/N205 en de Westelijke Randweg moet worden verbeterd. En er zou een tunnel moeten komen onder het provinciehuis.

De visie moet de opmaat zijn voor uitvoeringsplannen de komende tijd, benadrukte wethouder Nicole Mulder. ,,Het concreter maken van alle zaken ligt in die uitvoeringsprogramma’s. Maar we proberen acute problemen nog steeds zo snel mogelijk te tackelen. Voor nu is het zaak dat we gezamenlijk optrekken richting bijvoorbeeld de provincie.’’

Struisvogelvisie

De VVD was het hier niet mee eens. Eveline Stam: ,,Dit noem ik een struisvogelvisie. De Velserboog is nodig, maar daar los je hier niets mee op. Ik mis kortetermijnoplossingen voor het gemotoriseerd verkeer door Heemstede. Zwaar verkeer dendert ondertussen dwars door onze dorpskern. Ik heb geen zin in doorkijkjes over tien jaar, begin eerst met concrete oplossingen voor de onveilige situaties hier.’’

Romée Pameijer (PvdA) mist in de visie de link met mensen. ,,Wat hebben onze inwoners aan een prioriteitenpiramide? Hoe gaat het echt gebeuren? Waar komen de ov-hubs?

Dat de auto niet de hoogste prioriteit heeft, is voor de VVD daarom onbegrijpelijk. D66 en GroenLinks zijn juist wél tevreden over deze volgorde en willen vaart maken met de visie. Wel willen beide partijen aandachtspunten meegeven. GroenLinks wil praten over 30-kilometerzones, duurzaamheidsoplossingen en milieuzones. En D66 mist een directe verbinding met Schiphol, de Zuidangent door Heemstede en Zandvoort en uitbreiding van de fietsenstalling bij het station.

Rik de Valk (HBB) mist in het stuk aandacht voor het handhaven van de intercitystatus van station Heemstede-Aerdenhout. ,,Onze grootste concurrent zal station Haarlem-Zuidwest worden.’’

Asfalt

Het CDA wil, net als de VVD, meer asfalt voor elektrische auto’s. Oscar Boeder ziet in de visie veel oplossingen die goed zijn voor de auto, maar vindt het nog niet goed genoeg. Hij mist bijvoorbeeld fijnmazigheid bij het ov. ,,Maar veel zaken kunnen we zelf invullen. Wij gaan bijvoorbeeld over de 30-kilometerzones in ons dorp.’’

Boeder stelde een raadsbrede notitie als onlosmakelijk onderdeel van de visie voor. Individuele partijwensen kunnen als motie worden ingediend. De komende twee weken buigen de Heemsteedse fracties zich hierover.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.