Premium

Haarlem gaat op zoek naar 155.000 m2 bedrijfsruimte

1/3
Haarlem

’Hoe krijg je er in hemelsnaam 155.000 vierkante meter nieuwe bedrijfsruimte bij in Haarlem’. Dat is de vraag die Robbert Berkhout, wethouder economie, zichzelf ook stelt. Het is een opgave die hij wil tackelen met de net door het college vastgestelde economische visie.

Die grote hoeveelheid minimaal benodigde bedrijfsruimte, zo’n twintig voetbalvelden, moet de stad 8600 arbeidsplaatsen opleveren. Die zijn hard nodig om de verwachte groei van de bevolking naar zo’n 175.000 inwoners op te kunnen vangen. Want als die nieuwe banen er niet komen sluiten al die nieuwe Haarlemmers aan in de toch al overvolle treinen naar Amsterdam en Den Haag of in de dagelijkse files naar de A9. Dat is iets wat Berkhout wil voorkomen.

,,De stad groeit. De uitdaging is om de werkgelegenheid mee te laten groeien. Meer werk dicht bij huis betekent dat mensen op de fiets naar hun werk kunnen’’, zegt de GroenLinks-wethouder, die ook mobiliteit in zijn portefeuille heeft. Meer werkgelegenheid is gewenst want de woon-werkbalans in Haarlem is de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden. Het aantal banen stijgt wel (zie kader), maar het aantal inwoners is sterker gestegen.

Ruimtegebrek

Maar waar kan die nieuwe werkgelegenheid in het krap bemeten Haarlem landen? ,,Haarlem kent al ruimtegebrek ook zonder de gewenste groei van de werkgelegenheid’’, stelt Berkhout vast. In de Waarderpolder is nog maar vier hectare uit te geven, waarvan voor bijna drie hectare al onderhandelingen lopen. Vrijwel alle gemeentelijke kavels zijn verkocht. Berkhout: ,,Je hebt in de Waarderpolder ook onzichtbare leegstand. Bijvoorbeeld het bedrijfscomplex van Joh. Enschedé, dat is maar voor twintig procent gevuld. Daar zit dus nog potentie in. Maar we moeten vooral kijken naar de bestaande ruimte en die beter benutten. We moeten de hoogte in, met stapelbare werkgelegenheid. Dat kan bij Oostpoort rond station Spaarnwoude en langs de Oudeweg. Daar moet het mogelijk zijn om tienduizenden vierkante meters kantoorruimte te maken.’’

Waar de voorraad kantoren in Haarlem de laatste jaren is afgebouwd, is nu weer nieuwbouw van kantoren nodig. Haarlem kent nu de laagste kantorenleegstand in de Metropoolregio Amsterdam, lager nog dan in Amsterdam zelf. Voor volgend jaar wordt in Haarlem zelfs een leegstand van nul procent voorzien. Die nieuwe kantoren moeten dan vooral komen rond de knooppunten van openbaar vervoer: het Stationsplein, Oostpoort en het busstation Buitenrust langs de Schipholweg. Wat Berkhout betreft kan ook voor het Dantuma-terrein op de hoek van de Oudeweg en de Gedempte Oostersingelgracht weer worden gedacht aan de bouw van kantoren, waar nu nog van woningbouw wordt uitgegaan.

Mismatch

Daarnaast zet het college in op zogeheten kennisintensieve werkgelegenheid. Dat heeft volgens Berkhout twee voordelen. Het levert meer arbeidsplaatsen per hectare op en het sluit beter aan op de Haarlemse arbeidsmarkt met veel hoog opgeleide mensen. Want de ’mismatch’ op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. ,,Het profiel aan banen en het profiel van de beroepsbevolking in Haarlem sluiten onvoldoende op elkaar aan. Haarlemmers gaan daardoor steeds vaker buiten de stad werken waardoor de woon-werkpendel toeneemt.’’ Bedrijven die veel ruimte vragen, maar weinig werkgelegenheid opleveren passen niet in het Haarlemse beleid. ,,Een opslagbedrijf is niet wat wij willen, dat voldoet niet aan de eisen die wij nu al stellen.’’

De stad gaat zich richten op het binnenhalen van bedrijven in de zakelijke dienstverlening, creatieve industrie en ict-sector. Dat zorgt niet alleen voor meer werkgelegenheid, maar ook voor meer economische dynamiek en innovatie. Haarlem moet in de optiek van het college een proeftuin voor innovatie worden, dat moet ook de transitie naar een duurzame economie stimuleren. ,,Met het C-district in de Waarderpolder (een bundeling van circulaire en creatieve bedrijven in de zuidwesthoek van de Waarderpolder, red.) hebben we al een proeftuin voor innovatie. Daar hebben we een kwartiermaker aangesteld om het gebied verder te ontwikkelen.’’

Afhankelijk

Bij het bereiken van de beoogde doelen is de gemeente sterk afhankelijk van andere partijen, zoals ondernemers en kennis- en onderwijsinstellingen, beseft Berkhout. ,,Wij kunnen wel de randvoorwaarden scheppen. Zoals het in bestemmingsplannen mogelijk maken van hogere gebouwen of het flexibeler omgaan met regels op bepaalde locaties. We kunnen onderwijs en ondernemers dichter bij elkaar brengen, de afstemming tussen die twee kan beter.’’ Berkhout verwacht veel van de nieuwe invulling van de voormalige Koepelgevangenis. Daar moet een innovatiecentrum voor het midden- en kleinbedrijf komen en een hoger onderwijs opleiding die zich gaat richten op die bedrijven. ,,We kunnen die studenten verbinden met onze bedrijven. Daar verwacht ik veel van, als de Koepel eenmaal draait.’’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.