Premium

Verduurzaming Noordzeekanaalgebied is een grote uitdaging maar enkele belangrijke stappen zijn al gezet

Verduurzaming Noordzeekanaalgebied is een grote uitdaging maar enkele belangrijke stappen zijn al gezet
Anneke Been, directeur van het projectbureau Noordzeeknaalgebied.
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
IJmuiden

Het Noordzeekanaalgebied loopt voorop als het gaat om de samenwerking van energie-infrastructuurbedrijven, industrie en overheden om de verduurzaming tot stand te brengen. Dat stelt Anneke Been, directeur van het projectbureau NZKG, dat vorige week verhuisde naar het centrum van IJmuiden.

De zesde etage van het voormalige Rabobank gebouw aan Plein 1945 biedt een panoramisch uitzicht over IJmuiden. Toch kijkt Anneke Been, directeur van het projectbureau met enige weemoed terug op de plek waar het bureau tot vorige week nog gevestigd was.

,,Het Sluisplein met uitzicht op de sluis, het kanaal, de windmolens en Tata Steel is één van de mooiste plekken in de regio, maar die plek was minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer.’’

Naast de bereikbaarheid speelde voor de verhuizing ook mee dat er dringend behoefte was aan een grote vergaderruimte. Ook is het projectbureau onlangs uitgebreid. Dit laatste was volgens Been vooral nodig vanwege de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied die het afgelopen jaar en ook de komende tijd veel energie en aandacht vraagt van het projectbureau.

Leefbaarheid

De grote uitdaging is om met één strategisch plan te komen voor hoe de transitie tot stand kan komen. Been: ,,Samen met alle energie-infrastructuurbedrijven, de gemeenten, de provincie en het Rijk kijken we welke keuzes er te maken zijn. En het gaat er dan ook om dat we rekening houden met de leefbaarheid in het gebied.’’

Ze is er trots op dat ze vorig jaar alle belangrijke spelers zoals: Tennet, Vattenfall, de GasUnie, Liander, de zes gemeenten, twee havenbedrijven, Tata Steel, de provincie en twee ministeries bij elkaar heeft weten te krijgen. ,,Dat was een grote stap. Vooral ook omdat de energie-infrabedrijven bereid waren hun investeringsprogramma’s met ons te delen. Dit helpt ook bij het bepalen wanneer wat gereed moet zijn.’’

De huidige transitie valt volgens Been niet te vergelijken met de transitie naar aardgas. ,,Destijds zat alles bij het Rijk en aardgas was goedgoedkoper dan olie en kolen dus iedereen was blij. Nu is de hele markt geprivatiseerd en zit je met het kosteneffect. Waterstof is nu nog vijf keer zo duur als aardgas.’’

Volgens Been moet de opdracht niet worden onderschat. ,,Bedenk alleen maar hoe lastig het is om ergens een transformatorstation neer te zetten. Iedereen zegt dat dat moet, maar wat doet dat voor de leefbaarheid?’’

Biobrandstoffen

Bij de duurzame agenda die het projectbureau uitvoert namens het Bestuursplatform waarin de gemeenten, de provincie en de havenbeheerders zitting hebben, hoort ook het vestigingsbeleid.

Been: ,,Bedrijventerreinen worden steeds sneller uitgegeven, maar als je bijvoorbeeld in je gebied bedrijven wilt hebben die biobrandstoffen maken, dan moet je daar ruimte voor maken. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld bedrijven gekomen die biobrandstoffen maken van voedselresten van supermarkten. Er kunnen in het gebied nog wel tien logistieke bedrijven komen maar dan is er geen ruimte voor circulaire bedrijven.’’

Een deel van de ruimte voor bedrijven wordt al ingenomen door woningbouwplannen. ,,Men wil niet bouwen in het groen en dus worden woningen op bedrijventerreinen gebouwd, maar dan worden bedrijven het groen in gedrukt. Het Bestuursplatform hoopt door de beperkte ruimte beter te benutten de Houtrakpolder niet aan te tasten, maar dat is echt wel een zoekproces.’’

Ook moet worden gezocht naar een nieuwe plek voor de Passenger Terminal Amsterdam. ,,Amsterdam wil deze verplaatsen en de gezamenlijke partijen in het Bestuursplatform hebben het projectbureau gevraagd om te kijken waar dit zou kunnen komen. Ik denk dat de bestuurders na de zomer de knoop kunnen doorhakken.’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.