Wethouders geven geen antwoord, raad Haarlemmermeer wil nog een debat over De Waterwolf

Wethouders geven geen antwoord, raad Haarlemmermeer wil nog een debat over De Waterwolf
Wethouder Jurgen Nobel: ,,„Het bedrijfsresultaat staat onder druk. Ingrijpen is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering.’’
© Archieffoto
Hoofddorp

Dat het niet goed gaat bij groenbedrijf De Waterwolf ligt ook aan de gemeente Haarlemmermeer. Maar daar willen de wethouders Mieke Booij (PvdA) en Jurgen Nobel (VVD) het niet over hebben. Daarom komt er een tweede raadsdebat over De Waterwolf.

De gemeenteraad is er wel over uit dat de ingreep die B en W bij De Waterwolf voorstellen, de juiste is. Die ingreep komt voort uit een onderzoek naar het bedrijf. In dat onderzoek wordt ook gemeld dat de gemeente geen goede sturing heeft gegeven.

Pogingen van VVD-raadslid Erik Bosscher, CDA’er Erik Oostwouder en Charlotte van der Meij (D66) om de rol van de gemeente ter sprake te brengen zijn in een eerste debat over De Waterwolf niet gelukt. Oostwouder noemt met het rapport in de hand zelfs de pagina waar staat dat de gemeente tekort is geschoten in de aansturing.

Nobel zegt alleen: „We brengen de social return terug van twintig naar vijf procent. Als het om minder mensen gaat kan er beter worden aangestuurd.” En: „Het bedrijfsresultaat staat onder druk. Ingrijpen is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit is een reparatievoorstel.”

De Waterwolf heeft bij de groenvoorziening meer dan twintig procent medewerkers ’met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dat wordt social return genoemd. Gemeente en Waterwolf zijn het er over eens dat vijf procent genoeg is. Dat percentage vraagt de gemeente aan alle aannemers. De medewerkers van De Waterwolf die weg moeten krijgen via AM Match een andere passende baan.

Met name Bosscher en Oostwouder vinden dat hiermee alleen bij De Waterwolf wordt ingegrepen en niet bij de gemeente zelf. In het rapport staat op pagina 17 dat de afdeling financiën van de gemeente vindt dat er bij De Waterwolf „te weinig managementkennis aanwezig is om de gemeente van voldoende financiële sturingsinformatie te voorzien. Medewerkers van De Waterwolf herkennen dit beeld niet en hebben aangegeven dat de gemeente hen nooit heeft gevraagd om meer toelichting te verschaffen bij de opgestuurde documenten.”

Zowel Booij als Nobel gaan als ze daar op worden aangesproken niet op in. Bosscher laat het er niet bij zitten en stelt de gemeenteraad voor een tweede vergadering over De Waterwolf te houden. Daar stemt een meerderheid mee in.

Een van de redenen dat Haarlemmermeer van de twintig procent social return bij De Waterwolf af wil, is dat er in Haarlemmermeer te weinig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn die willen en kunnen werken in het groenonderhoud.

Het grootste deel van deze medewerkers komt uit andere gemeenten. De rekening daarvan is voor De Waterwolf, honderd procent eigendom van Haarlemmermeer.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.