Premium

Snelheid wordt uit Schipholweg in Badhoevedorp gehaald

Snelheid wordt uit Schipholweg in Badhoevedorp gehaald
Het kruispunt met de Sloterweg remt nu al het verkeer op de Schipholweg af.
© Foto United Photos/Toussaint Kluiters
Badhoevedorp

De snelheid wordt op zeker twee nieuwe kruispunten uit de Schipholweg (N232) bij Badhoevedorp gehaald.

De wijk Quatrebras aan de westkant van Badhoevedorp, nu in aanbouw, krijgt via de nieuwe Oleanderlaan een aansluiting op het nieuwe kruispunt Amsterdamse Baan-Schipholweg-Veldpost.

Het is de bedoeling aan de oostkant van het dorp ook een nieuwe wijk te bouwen: De Schuilhoeve. Die krijgt ook een kruispunt met de Schipholweg.

De provincie heeft voor de weg naar Quatrebras al een vergunning verleend. Als voorwaarde is gesteld dat de maximumsnelheid op de Schipholweg teruggaat van 80 naar 50 km/u. Datzelfde moet op het Schuilhoeve-kruispunt gebeuren.

Fietspad

Er speelt nog een ontwikkeling. Provincie en gemeente willen een nieuwe ’doorfietsroute’ langs de hele Schipholweg aanleggen. Gezien de beschikbare ruimte heeft dat ’effect op de maatvoering van het gehele wegprofiel’. Of dat betekent dat de maximumsnelheid omlaag gaat, melden B en W niet in een brief over de Schipholweg die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Die raad wil van de Schipholweg een 50 km/u-weg maken omdat aan de zuidkant van die weg sportpark De Veldpost wordt aangelegd. Kinderen moeten veilig de Schipholweg kunnen oversteken om daar te komen. Het heeft veel overleg met de provincie gekost om daarin stappen te zetten, maar er zit beweging in.

In 2005 lagen heel andere plannen op tafel voor de Schipholweg. Die zou vier haakse bochten krijgen bij de op- en afritten van de nieuwe A9. In 2010 werd daarop teruggekomen door de Schipholweg een onderdoorgang onder de A9 te geven. Op den duur is die alleen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer bestemd.

Het autoverkeer krijgt een andere route. De T106 die uit Osdorp Haarlemmermeer in komt wordt doorgetrokken naar de weg Tweeduizend El om op de Hoofdweg aan te takken. Daarmee krijgt de Schipholweg een harde ’knip’ voor auto’s en wordt minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.