Premium

Velsen op de sportieve toer met lokaal sportakkoord

Velsen op de sportieve toer met lokaal sportakkoord
Het sportakkoord moet meer mensen aan sporten krijgen.
© Foto gemeente Velsen
IJmuiden

Meer mensen met plezier laten sporten en sport vaker inzetten als middel om sociale thema’s - bijvoorbeeld het tegengaan van eenzaamheid - aan te pakken. Dat zijn de twee belangrijkste doelen van het sportakkoord Velsen waaraan de komende maanden hard wordt gewerkt.

Het lokaal sportakkoord voor Velsen is een uitvloeisel van het Nationaal Sportakkoord dat minister Bruins van VWS in 2018 sloot met de gemeenten en de sportbonden. Vorig jaar zijn de eerste gemeenten al gestart met het opstellen van een lokaal sportakkoord en nu pakt ook Velsen dit op.

De trekkers zijn twee onafhankelijke sportformateurs Rianne Schenk en Emma Poelman, die ook actief zijn in Castricum, Heiloo en Wormerland. Zij zullen zich de komende tijd een beeld gaan vormen van de wensen en ideeën die er leven binnen de gemeente Velsen op het gebied van sport en bewegen. Vervolgens zullen zij helpen die wensen en behoeften te kaderen en deelnemers inspireren tot oplossingen. Ook helpen ze bij het smeden van sportoverstijgende allianties om allerlei acties in gang te zetten.

,,Daarvoor gaan we bijvoorbeeld in gesprek met organisaties als Welzijn Velsen, Sport Support en Telstar met hun ’Thuis in de wijk’ programma. En op 9 maart houden we een interactieve inspiratiesessie in de kantine van sporthal Het Polderhuis in Velserbroek.’’

Voor deze sessie worden clubs uitgenodigd, maar bijvoorbeeld ook diëtisten, sociale wijkteams, onderwijsinstellingen, kinderopvang, fysiotherapeuten en huisartsen. Maar volgens Schenk is iedereen die ideeën heeft over wat er goed gaat of beter kan in Velsen op het gebied van sport welkom om input te leveren voor het sportakkoord.

Dreumesaanbod

Eén belangrijk doel van het sportakkoord is om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. ,,Dat kan door sportclubs sterker te maken en ze te helpen met aandacht voor specifieke doelgroepen’’, zegt Schenk. ,,Maar ook kunnen we met voorstellen komen voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend sporten. Denk aan minima, eenoudergezinnen, gehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En in sommige gemeenten is er helemaal geen dreumesaanbod, voor kinderen tot zes jaar.’’

Vitale ouderen

Ouderen zijn ook een belangrijke doelgroep. ,,Er zijn best veel vitale ouderen die willen sporten en er is ook best wel aanbod, maar dit matcht niet altijd. In het sportakkoord kunnen we acties opnemen om vraag en aanbod bij elkaar brengen, waarbij mantelzorgers, thuiszorg, praktijkondersteuners en zorginstellingen meer samenwerken met sportclubs, wandelclubs en dergelijke.’’

Sport kan ook worden gebruikt om sociale thema’s aan te pakken. Bijvoorbeeld voor het tegengaan van eenzaamheid of het weerbaarder maken van inwoners. Schenk: ,,Maar denk ook aan voorbeelden waarbij huiswerkbegeleiding wordt gecombineerd met een sportmoment. Enerzijds beter voor de concentratie bij het leren en je brengt meteen een groep in beweging die traditioneel steeds minder sport.’’

Klusjes opknappen

De sportformateurs zoeken naar matches om verschillende zaken tegelijk op te lossen. Schenk komt met een voorbeeld uit een andere gemeente. ,,Daar werden taallessen aangeboden aan vluchtelingen bij een sportclub. Na de lessen gingen ze dan klusjes opknappen voor die vereniging. Nuttige tijdsbesteding voor de vluchtelingen én de club profiteert hier zo ook van. Dat soort ideeën zoeken we.’’

Ook komt ze met een voorbeeld uit Venray. ,,Fysiotherapiepraktijken nodigen daar dit jaar alle 70-plussers in de gemeente uit voor een gratis leefstijlscan met leefstijladvies. Tegelijkertijd ontwikkelen sportverenigingen speciale arrangementen voor senioren op basis van de leefstijlscan en het leefstijladvies. Voor verenigingen is dit meteen een mogelijkheid om een nieuwe doelgroep en nieuwe leden aan zich te binden. En praktijkondersteuners, thuiszorg, welzijnswerkers, straatcontactpersonen en mantelzorgers worden ingezet om deze doelgroep over dit aanbod te informeren en enthousiasmeren.’’

Volgens Schenk is er voor de komende jaren twee keer minimaal 40.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van het sportakkoord in Velsen. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het Rijk. De gemeente zal dit bedrag nog aanvullen. Het sportakkoord zelf is een praktisch actieplan dat voor 26 juni moet worden opgeleverd. Het is niet de bedoeling dat dit heel uitgebreid zal zijn. ,,Hoe minder uitgebreid het plan is hoe groter de kans is dat zaken op gang komen. We kiezen liever voor een paar belangrijke voorstellen dan duizend kleine.’’

Inspiratiesessie

De interactieve inspiratiesessie over het sportakkoord vindt plaats op maandagavond 9 maart. Deze wordt gehouden in de kantine van sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58 in Velserbroek. Inloop is vanaf 18 uur, voor een maaltijd wordt gezorgd. Aanmelden is verplicht, dit kan via de mail: sportakkoordvelsen@gmail.com

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.