Premium

Tata Steel betreurt opschorten medewerking aan Warmtenet IJmond. Hoop nu gevestigd op andere warmtebronnen

Tata Steel betreurt opschorten medewerking aan Warmtenet IJmond. Hoop nu gevestigd op andere warmtebronnen
Tata Steel IJmuiden levert vooralsnog geen restwarmte aan het Warmtenet IJmond.
© Foto Michel van Bergen
IJmuiden

Een klap voor het project Warmtenet IJmond. Nu Tata Steel - in ieder geval voorlopig - afhaakt en geen restwarmte levert - is de hoop gericht op andere bronnen om duizenden woningen in de IJmond te verwarmen.

In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Woningen moeten dan worden verwarmd op alternatieve manieren. Bijvoorbeeld met elektrische toepassingen, maar veel gemeenten denken ook aan warmtenetten.

De regio IJmond vormt hierop geen uitzondering. De IJmondgemeenten werken met een aantal partners al jaren aan een project om restwarmte te benutten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond.

Tienduizend woningen

Onderzoek heeft aangetoond dat industriële warmte in de IJmond geschikt is om circa tienduizend woningen te verwarmen. De komende jaren zouden in ieder geval 1500 woningen van het Woningbedrijf Velsen op het warmtenet worden aangesloten.

Tata Steel in IJmuiden zou een belangrijke leverancier zijn van de restwarmte. Het bedrijf heeft samen met afvalverwerker HVC - dat zelf in de regio Alkmaar ook restwarmte levert - onderzocht uit welke bronnen op het noordelijk deel van het Tata-terrein restwarmte geleverd zou kunnen worden aan een warmtenetwerk voor de IJmond. Hieruit kwam naar voren dat Tata Steel goed zou zijn voor een kleine 14 MegaWatt.

Opschorten

Maandagmiddag ontvingen de gemeente Velsen en de andere partners in het project echter een brief van directeur Hans van den Berg van Tata Steel IJmuiden waarin hij aangeeft de medewerking aan het project vooralsnog op te schorten.

Door het onttrekken van restwarmte aan de rookgassen van de warmbandovens 23 en 24 zou de rookgastemperatuur van deze ovens dalen. Hierdoor zou de stikstof die hierbij vrijkomt minder hoog de atmosfeer in worden geschoten en terecht komen in het Noord-Hollands Duinreservaat.

,,Dit signaal is nieuw voor ons’’, laat het college van burgemeester en wethouders van Velsen weten in een brief aan de gemeenteraad. ,,Wij hebben kennisgenomen van de inhoud van de brief en gaan met Tata Steel en de andere projectpartners in gesprek.’’

Riothermie

Het college stelt dat het proces om tot het komen van het Warmtenet IJmond gewoon doorgaat en dat er meerdere bronnen zijn waar het toekomstige warmtenet gebruik van kan maken. Voorbeelden zijn aquathermie, geothermie en riothermie. Bij deze laatste optie wordt de warmte uit het riool gebruikt.

Desgevraagd laat Tata Steel in een reactie richting deze krant weten het te betreuren dat het bedrijf dit besluit heeft moeten nemen. ,,Wij vinden het erg jammer dat we dit moeten opschorten. De inzet van restwarmte sluit immers goed aan bij de energietransitie naar een CO2-neutrale toekomst.’’

Besluit genomen

Een woordvoerder van het staalbedrijf zegt te begrijpen dat de samenwerkingspartners verrast zijn door de brief van de directeur van Tata Steel IJmuiden. ,,Feit is dat zodra wij zelf meer duidelijkheid hadden over de consequenties van het uitleveren van de restwarmte een besluit hebben genomen. Dit hebben we ook meteen gecommuniceerd.’’

Of Tata Steel in de toekomst alsnog meedoet aan het Warmtenet IJmond is volgens de woordvoerder afhankelijk van de stikstofdiscussie en de uitkomsten daarvan. ,,Daarom zien wij het ook als het opschorten ervan.’’

Eerder kondigde Tata Steel aan op de daken op het terrein duizenden zonnepanelen te plaatsen. Volgens de woordvoerder is het helaas niet gelukt om dit te realiseren binnen de daarvoor gestelde subsidietermijn. ,,Tata Steel heeft nog steeds de ambitie om in de toekomst op de site in IJmuiden zonne-energie op te wekken.’’

Lees ook: Klap voor Warmtenet IJmond. Tata doet voorlopig niet mee vanwege stikstofproblematiek

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.