Klap voor Warmtenet IJmond. Tata doet voorlopig niet mee vanwege stikstofproblematiek

Klap voor Warmtenet IJmond. Tata doet voorlopig niet mee vanwege stikstofproblematiek
IJmuiden

Tata Steel doet niet meer mee aan het project Warmtenet IJmond. Het staalbedrijf in IJmuiden heeft de gemeente Velsen per brief laten weten de medewerking vooralsnog op te schorten.

In het project Warmtenet IJmond werkt Velsen samen met een aantal partners aan het benutten van restwarmte voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. Het gaat om een project waarbij naast de IJmond gemeenten en Tata Steel ook afvalverwerker HVC bij betrokken zijn.

Tata laat in de brief weten dat de afgelopen tijd is gekeken of het bedrijf 14 MegaWatt aan restwarmte kon leveren voor een warmtenet in de IJmond. Uit het ovenkoelwater zou 5 MegaWatt aan restwarmte kunnen worden gehaald en het rookgas van warmbandovens 23 en 24 zou goed kunnen zijn voor 8,5 MegaWatt.

Stikstof

Berekeningen zouden echter aantonen dat het onttrekken van restwarmte aan de rookgassen van de warmbandovens 23 en 24 leidt tot meer dan 10 procent toename van de stikstofdepositie in het Noord-Hollands Duinreservaat. En deze toename is wettelijk niet staan.

Tata zegt dat het hier nu onvoldoende compenserende maatregelen voor kan realiseren. Daarom schort het bedrijf, dat zelf spreekt van ’een ongemakkelijke situatie’, de medewerking aan het restwarmte project vooralsnog op.

In een eerste reactie laat het college van burgemeester en wethouders in Velsen weten dat dit signaal nieuw voor hen is. ,,Wij hebben dan ook kennisgenomen van de inhoud van de brief en gaan met Tata Steel en de andere projectpartners in gesprek.’’

Het college laat weten dat dit niet het einde betekent van het Warmtenet IJmond. Er zijn meerdere bronnen waar het toekomstige warmtenet gebruik van kan maken. Voorbeelden hiervan zijn aquathermie, riothermie en geothermie.’’

Lees ook: Tata Steel betreurt opschorten medewerking aan Warmtenet IJmond. Hoop nu gevestigd op andere warmtebronnen

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.