Premium

Commentaar: Gesteggel over rekenmodellen leidt tot ’Dag vogels, dag bloemen, dag insecten’

Commentaar: Gesteggel over rekenmodellen leidt tot ’Dag vogels, dag bloemen, dag insecten’
Trekkers rijden over de Diependaalselaan in Hilversum op de weg terug van de demonstratie in Den Haag woensdag. De boeren protesteerden tegen het stikstofbeleid van het kabinet.
© ANP/Roland Heitink

Wat oplopende concentraties stikstofverbindingen vermogen zijn duidelijk: de bodem verzuurt, boomsoorten sterven uit, brandnetels nemen de plaats in van weidebloemen, de vogelstand loopt terug, het aantal insecten zakt in. Tot zover de gevolgen. De oorzaak dan?

Daarover is discussie sinds het overheidsorgaan RIVM becijferde dat de agrarische sector verantwoordelijk is voor 46 procent van de op het land neerslaande stikstof en het kabinet deze stikstofdepositie wil terugdringen. Dat betekent dus maatregelen waarin behalve de boeren ook het verkeer en de industrie een aandeel moeten leveren.

De boeren, die volgens berekeningen 61 procent van de stikstofuitstoot in ons land voor hun rekening nemen - niet alles wat uitgestoten wordt slaat neer op het land maar verdwijnt naar zee, blijft in de lucht of waait de grens over, vandaar het verschil tussen 61 en 46 - trekken de rekenmodellen die het RIVM hanteert in twijfel.

Het Mesdag Zuivelfonds, een belangenorganisatie voor de melkveehouderij, presenteerde donderdag een alternatieve berekening, die uitkomt op precies de helft van 46: de sector is slechts verantwoordelijk voor 23 procent van de stikstofneerslag.

Dat nu elk kamp het cijfer uit de brij kan kiezen dat hem uitkomt, leidt heerlijk af van het toewerken naar oplossingen. De disclaimer dat er veel nader onderzoek nodig is om exactere conclusies te trekken, sneeuwt onder. De discussie gaat er alleen nog over of er nu wel of geen stikstofprobleem is. Intussen is het ’Dag vogels, dag bloemen, dag insecten’.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.