'Nederland moet hier duurzamer en eerlijker uitkomen'

ANP Producties | Bron: ANP
Amsterdam

Nu de samenleving is ontwricht door het coronavirus is er de mogelijkheid het roer radicaal om te gooien. Duurzamer en eerlijker, wel te verstaan. Daarvoor pleit een groep van 170 wetenschappers, die een manifest heeft opgesteld dat in Trouw is verschenen. Daarin wordt een aantal voorstellen gedaan "voor Nederland na corona".

Volgens de wetenschappers is de huidige, neoliberale economie deels debet aan de coronacrisis, omdat die vooral uitgaat van groei. "Zo zijn we onder meer getuige van grote bedrijven die de hand ophouden op het moment dat de vraag naar hun goederen en diensten ook maar even wegvalt, precaire banen die verloren gaan en een toenemende druk op gezondheidssystemen die sowieso al onder grote druk stonden."

De academici, hoofdzakelijk sociologen en milieuwetenschappers, stellen voor om in de toekomst meer te investeren in de publieke sector, schone energie, onderwijs en zorg. Ook moeten er kortere werkweken komen en een basisinkomen. Verder pleiten ze voor een overgang naar kringlooplandbouw en vermindering van consumptie en reizen. Daarnaast moeten schulden van werknemers, zzp'ers, mkb'ers en ontwikkelingslanden worden kwijtgescholden.

"Als wetenschappers en betrokken burgers zijn wij ervan overtuigd dat deze stappen zullen bijdragen aan meer duurzame en gelijkwaardige samenlevingen", aldus de briefschrijvers.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.