Tata Steel en provincie wisselen data van elektronische neuzen met elkaar uit

Exterieur van Tata Steel.
© Archieffoto ANP
IJmuiden

De neuzen van Tata Steel en de provincie Noord-Holland staan weer in dezelfde richting. De elektronische neuzen dan. De gegevens van de zogenaamde eNoses van het staalbedrijf en de provincie zullen de komende tijd onderling worden uitgewisseld.

Zowel Tata Steel als de provincie beschikt over een netwerk van eNoses. Tata heeft 28 eNoses, die zowel op als buiten het terrein staan, en de provincie heeft er zestig staan in de omgeving van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal. Ook zal de provincie er nog elf gaan huren in de IJmondregio.

Een eNose is een compact meetinstrument, uitgerust met sensoren, dat veranderingen in luchtsamenstelling signaleert. De elektronische neuzen helpen bij het verzamelen van informatie over de effecten van geur in de omgeving.

De provincie en Tata Steel gaan de gegevens van een deel van hun eigen netwerken voor een periode van een jaar met elkaar delen. Het doel is om zo meer inzicht te krijgen in de geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein van Tata Steel en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond. Ook zal worden gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om de geuroverlast aan te pakken.

De pilot begint op 1 mei. De gegevens uit de geurneuzen worden maandelijks verzameld en bijgehouden, inclusief een overzicht van de klachten. De uitkomsten zullen elke drie maanden in een werkgroep worden besproken. De bevindingen worden op de website van de provincie gepubliceerd.

Gezondheidsonderzoek

Naast maatregelen om de geuroverlast te beperken, wordt er in de IJmond ook een onderzoek naar de gezondheid uitgevoerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat onder meer door middel van veegmonsters onderzoeken of en welke schadelijke stoffen in of op de grond terecht komen (zowel binnen- als buitenshuis) door de industrie in de IJmond.

Ook wordt gekeken welke risico’s deze stoffen opleveren voor kinderen die hieraan worden blootgesteld. Verder zullen er extra metingen worden gedaan van inhaleerbare stoffen en wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke klachten. Het gaat dan om klachten als hoesten en benauwdheid. Het onderzoek moet de IJmondgemeenten en de provincie meer inzicht geven om gericht maatregelen te kunnen nemen voor een gezondere IJmond.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.