Premium

René Diekstra: ’Adieu God, wat verwacht ik eigenlijk van dit gesprek?’ | column

Wat verwacht je van dit gesprek? De vraag overvalt me. Ik had Tijs van den Brink, mijn interviewer, gevraagd wat zijn eerste vraag aan mij zou zijn, maar dat wilde hij niet zeggen. We zitten naar elkaar toegedraaid in een bank in de kerk van mijn jeugd, de Martinuskerk in Sneek – mijn geboorteplaats. Tja, wat verwachtte ik eigenlijk van dit gesprek?

Ik had eerder lang nagedacht over het verzoek voor een interview in het kader van het EO-programma ’Adieu God?’ en besloten om het van het verloop van de voorgesprekken af laten hangen of ik wel of niet mee zou doen. Religie is voor mij ’serious business’. Tenzij ik zeker weet dat mijn gesprekspartner dat ook vindt, vermijd ik gesprekken daarover zoveel mogelijk. Een persoonlijk gesprek met een redacteur en een uitvoerig telefoongesprek met Van den Brink trokken me over de streep. Het hielp ook dat ik de plaats van interview zelf mocht kiezen. Het werd de kerk van mijn doop, mijn jeugd, mijn breken uit mijn gezin van herkomst. De kerk ook van waaruit mijn ouders lang geleden begraven zijn en van waaruit ik nog kortgeleden twee broers naar hun laatste rustplaats heb begeleid.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.