Nieuwe fabriekshal die grafietoverlast door Harsco in IJmuiden moet voorkomen is klaar

Roel van Leeuwen
IJmuiden

Tata Steel en Harsco zijn gestart met de verwerking van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Dit moet de verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving voorkomen.

De hal zou in april in gebruik worden genomen, maar dat was door de coronacrisis niet mogelijk vanwege reisrestricties van buitenlandse leveranciers. Nu deze restricties zijn versoepeld, wordt alles op alles gezet om de hal zo snel mogelijk in gebruik genomen.

Hans van de Berg, directeur Tata Steel IJmuiden: ,,De realisatie van de fabriekshal tegen grafiethinder is een gezamenlijk project van Harsco en Tata Steel. Met de afronding van de bouw zetten we een belangrijke stap om een einde te maken aan de kans op grafietoverlast voor de omgeving. Uiteraard stoppen we niet en gaan we door met maatregelen om de overlast door stof geluid, geur en licht zoveel als mogelijk te verhinderen.’’

Omgebouwd

In de hal, die gefaseerd in gebruik wordt genomen, zal met platte bakken in plaats van pannen worden gewerkt. Dit betekent dat de twee huidige ruwijzerontzwavelingsinstallaties moeten worden omgebouwd.

Een van deze installaties is inmiddels omgebouwd om de eerste stroom ROZA-slak op te vangen in platte bakken en te verwerken in de nieuwe fabriekshal. Daar zal worden getest of de eerste nieuwe installatie goed werkt. Indien nodig kan de tweede installatie dan nog worden aangepast.

De verwachting is dat de fabriekshal binnen vier tot zes weken na start van de ingebruikname volledig operationeel is. Tot die tijd zeggen Tata Steel en Harsco maatregelen te blijven nemen om het vrijkomen van grafiet te voorkomen. Gedurende de bouw van de hal zijn hiervoor als diverse maatregelen genomen. Volgens Tata Steel heeft er zich sinds april 2019 geen grafietemissie meer voorgedaan richting de omgeving.

De maatregelen tegen grafietemissies zijn onderdeel van de Roadmap die Tata Steel in maart 2019 heeft gepresenteerd. In totaal bevat dit plan 25 maatregelen om de overlast van stof, geur, geluid en licht aan te pakken.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.