Velsense basisscholen gaan afval scheiden ’zoals thuis’: ’Het goede voorbeeld geven’

Velsen

Velsense basisscholen kunnen voortaan makkelijker afval scheiden. De gemeente heeft de regels aangepast, zodat scholen op die manier ’het goede voorbeeld kunnen geven’ aan hun leerlingen.

Basisscholen scheiden momenteel zeer beperkt hun afval. Meestal wordt alleen papier apart ingezameld van de rest van het afval. Omdat scholen een voorbeeldfunctie hebben voor hun leerlingen, moet dat anders, vond de gemeente.

,,De school sluit daarmee aan op het bestaande afvalinzamelsysteem in de betreffende wijk en bij de kinderen thuis. Zo leren de kinderen en hun ouders om afval op de juiste wijze te scheiden’’, schrijven burgemeester en wethouders. Door kinderen jong het belang van afval scheiden te leren, hoopt de gemeente dat zij dit in hun latere leven blijven doen.

Kosten

Besturen willen wel graag beter scheiden, maar de kosten die daaraan verbonden waren, liepen flink op. Dat komt doordat afval van scholen werd aangemerkt als bedrijfsafval, waardoor de school een contract moest afsluiten met een commerciële afvalverwerker. Die regel is aangepast, de gemeente Velsen heeft de afvalstroom van scholen nu aangemerkt dat zij door de lokale afvalverwerker HVC mag worden opgehaald.

Lespakket

HVC heeft daarmee samenhangend een afval-lespakket ontwikkeld, waarna scholen, net als huishoudens, hun afval mee mogen geven aan HVC. De scholen dragen zo bij aan het behalen van de afvalscheidings- en milieudoelstellingen van de gemeente.

Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn er inmiddels al vier basisscholen in Velsen die graag mee willen doen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de wens om afval van basisscholen beter te scheiden, ook vanuit de scholen zelf komt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.