Bloemendaal moet flink bezuinigen op steen en groen

Annemieke Windt
Bloemendaal

Dat de gemeente Bloemendaal moet bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen is onvermijdelijk. Maar te oordelen naar de discussie in de commissie Grondgebied is geen van de partijen van plan zomaar in te stemmen met de plannen van het college die in de kadernota staan.

Eerder werd al bekend dat het voorstel om 120 monumentale eiken te kappen in de gemeente van de baan is. Terecht vinden alle partijen. ,,Bomen kappen is een gotspe in deze gemeenschap”, vindt Herbert Faber van GroenLinks. Terwijl ook Wim Brussaard (VVD) erkent dat de hand stevig op te knip moet, maar dat mag niet leiden tot ‘kaalslag’.

De gemeente dreigt zonder die bezuinigingen af te steven op een tekort tussen de 75 en 94 miljoen euro in 2035. Het college hoopt dat tekort te verkleinen door onder meer het onderhoud aan bosplantsoenen te versoberen. Afschaffen van de monumentensubsidie zou de gemeente een besparing van veertigduizend euro opleveren. Terwijl het verhogen van de parkeerkosten meer geld in laatje moet brengen.

Veel plannen roepen weerstand op bij de raadsleden. Het idee om grijs afval voortaan maar een keer in de vier weken op te halen is ‘niet slim’ of ‘gaat enorm veel stank opleveren’. Bezuinigen op de hertekamp, het wandelnet en het onderhoud van de fietspaden? Ook dat gaat de commissie te ver.

Dat er verwarring is, is volgens Harold Koster (PvdA) te wijten aan het uitstellen van de kerntakendiscussie. ,,Er wordt ongelooflijk veel bezuinigd op hele vitale voorzieningen wat ons betreft. En dat kan niet zomaar. Daar moet je eerst met elkaar een goed debat over hebben gehad.”

De VVD en Zelfstandig Bloemendaal vragen zich af of de gemeente niet kan besparen door minder in te zetten op het gasvrij maken van de gemeente. Volgens wethouder Henk Wijkhuisen is dat moeilijk: daarmee moet de gemeente voldoen aan de eisen van het rijk. Bovendien gaat dat in de gemeente sowieso niet zo snel, doordat er veel vrijstaande huizen staan.

Martin van de Bunt (Liberaal Bloemendaal) stelde voor dat de gemeente maar uit de Metropoolregio Amsterdam moet stappen. ,,We hebben daar toch niets te zeggen.”

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.