Raadsleden slaan alarm over plannen Nieuw Boekenroode

Annemieke Windt
Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal hebben alarm geslagen over de bouwplannen voor het seniorencomplex Nieuw Boekenroode.

Tijdens de commissievergadering Grondzaken hadden deze partijen dit punt op de agenda laten plaatsen. Er zijn bezwaren tegen het kappen van bomen op het terrein en de vraag of het bouwplan wel aan het bestemmingsplan voldoet.

Het nieuwbouwcomplex komt aan de Boekenroodeweg 41 in Aerdenhout en zou volgens het bestemmingsplan bedoeld moeten zijn voor ouderen die er met een zorgindicatie kunnen wonen. Volgens een brief van de WMO-raad uit februari van dit jaar is dat helemaal niet het geval. Volgens de WMO-raad wordt er door projectontwikkelaar Harlem Oil Company gebouwd voor welvarende ouderen. Van echte zorg zou geen sprake zijn: er komt geen post met een verpleegkundige maar een hostess. ,,Het heeft helemaal niets te maken met zorg”, aldus Rob Slewe (Zelfstandig Bloemendaal).

Bomenkap

Marylies Roos (Hart voor Bloemendaal) hekelde het hoge tempo waarin de vergunning voor het bouwplan is verleend. ,,Dat roept vragen op over willekeur.”

Extra punt van zorg is het gegeven dat de projectontwikkelaar de zorg na vijf jaar zou kunnen afkopen. Hoe het complex daarna verder gaat, is volgens de WMO-raad niet duidelijk. Ook andere partijen zijn bezorgd over de ontwikkeling dat percelen waar de bestemming ’maatschappelijk’ op zit niet volgens die richtlijnen worden bebouwd.

Ook zijn er meer bomen gekapt dan nodig zou zijn voor de bouw en er staan nog meer bomen die aangemerkt zijn om te kappen. Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) zijn er ver buiten het bouwperceel bomen gekapt. Een deel van het terrein behoort tot Natura 2000 terrein, waardoor de ontwikkelaar gekapte bomen moeten worden vervangen.

Wethouder Henk Wijkhuisen probeerde de boel te sussen door te stellen dat de gemeente gaat handhaven als de projectontwikkelaar zich niet aan het bestemmingsplan houdt. ,,Het kan niet zo zijn dat wat in het bestemmingsplan staat niet wordt nageleefd.” Hoe dat handhaven zou moeten gebeuren is nog niet bekend.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.